CEZA MUHAKEMELERİ HUKUKU

Dersin Detayları
Türkçe
Örgün Öğretim
Zorunlu
Online
Öğr. Gör. Gülten Duran Altınışık
Dersin amacı öğrencilerin ceza yargılama hukukunun temel ilkelerini, kavramlarını, uygulama alanını ve hukuk düzeni içindeki yerini kavramasını sağlamaktır.
Ceza Muhakemesine ilişkin temel bilgiler, Ceza Muhakemesi şartları, uygulama alanı, adli teşkilatı ve muhakeme süjeleri, Deliller, Koruma tedbirleri, Soruşturma, Kovuşturma ve Kanun yolları konuları işlenmektedir.
Şahin, Cumhur/ Göktürk, Neslihan (2019), Ceza Muhakemesi Hukuku, 2. Baskı, Ankara: Seçkin Kitabevi
Ders Konuları
 1. Ceza yargılaması hukukunun genel esasları
 2. Ceza muhakemesi şartları
 3. Ceza yargılamasının makamları ve sujeleri
 4. İddia makamı ve savunma makamı
 5. Yargılama makamı
 6. Koruma tedbirleri, tanımı, çeşitleri
 7. Koruma tedbiri çeşitlerinden elkoyma, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi, gizli soruşturmacı görevlendirilmesi, teknik araçla izleme
 8. Ceza yargılamasında deliller
 9. Ceza yargılamasının aşamaları
 10. Ceza yargılamasında iddianamenin kabulü ve kovuşturma aşaması
 11. Ceza yargılaması sonucunda hüküm verme
 12. Ceza yargılaması işlemleri
 13. Ceza yargılaması sonunda verilen kararlara karşı başvurulabilecek kanun yolları
 14. Olağanüstü kanun yolları
Öğrenme Çıktıları
 1. Ceza yargılamasının kavramlarını ve temel ilkelerini kavrarlar
 2. Ceza yargılamasının amacı ve işleyişi hakkında genel bilgi sahibi olurlar
 3. Yargılama sonucunda verilen hükmün çeşitlerini ve bu hükme karşı başvurulabilecek denetim muhakemelerinin neler olduğunu kavrayabilirler
 4. Ceza yargılamasının diğer yargılama alanlarından farklılıklarını gözlemleyebilirler
AKTS İş Yükü İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 3.00 14 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Proje Görevleri 1 38 38
Performans Görevleri 0 0 0
Laboratuvar 0 0 0
Staj 0 0 0
Ara Sınavlar 1 40 40
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 60 60
Toplam AKTS: 6 180
Değerlendirme Ölçütleri
Çalışma Sayı Katkı (%)
Ara Sınav 1 %40
Genel Sınav %60
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 70
Kısa Sınavlar 0 0
Proje 0 0
Performans Görevleri 1 30
Toplam 3 %100