GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI

Dersin Detayları
Türkçe
Örgün Öğretim
Seçmeli
Online
Seyida ERKEK
Üniversitenin en önemli görevlerinden biri olan topluma hizmet görevine katkı sağlama; öğrencilerin eğitim yaşantıları boyunca edindikleri bilgi, beceri ve birikimleri kullanarak üniversite ile toplum arasındaki bağları güçlendirme; gönüllülük çalışmalarına isteyerek katılma.
Öğrencilerin gönüllülük, sorumluluk, yönetim ve organizasyon gibi kavramların anlatılması yoluyla toplumsal farkındalık düzeyini artırmak üzere teorik ve uygulamaları çalışmaları içerir.
Ders sorumlusunun paylaşacağı temel sunum notları
Ders Konuları
 1. Dersin tanıtımı, amacı, ne şekilde işleneceği hakkında bilgiler
 2. Gönüllülük nedir, neden gönüllü olmalıyız, toplumsal sorunlar nelerdir, Gençlik ve Spor Bakanlığı çalışmaları
 3. Gönüllülük çalışmalarının kuramsal temelleri, Gönüllülük yönetimi
 4. Gönüllülük çalışmalarında etik, ahlaki, dini, geleneksel değerler ve ilkeler
 5. Bireysel ya da grupla yapılabilecek gönüllülük çalışmaları ile ilgili proje tasarısı hazırlama ve geliştirme
 6. Geliştirilen projelerin uygulanması amacıyla gönüllülük çalışmalarına başlama
 7. Gönüllülük çalışmalarına ilişkin uygulanan projeye ilişkin ara değerlendirme/ süreç değerlendirme yapma
 8. Gönüllülük projelerine devam etme
 9. Gönüllülük projelerine devam etme,
 10. Gönüllülük projelerine devam etme
 11. Gönüllülük projelerine devam etme,
 12. Gönüllülük çalışmaları ile ilgili projelerin sunumları
 13. Gönüllülük çalışmaları ile ilgili projelerin sunumları
 14. Proje sonuçlarına yönelik genel değerlendirme, dönüt, düzeltme yapma, Proje teslim
 15. Proje sonuçlarına yönelik genel değerlendirme, dönüt, düzeltme yapma, Proje teslim
Öğrenme Çıktıları
 1. Yönetim, organizasyon, gönüllülük ve gönüllü yönetimi kavramlarını açıklar
 2. Sahada gönüllü çalışmalara katılmaya istekli olur
 3. Kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarında (STK) gönüllü çalışmalara katılım için izlenmesi gereken prosedürleri açıklar
 4. Toplumsal problemleri çözmeye istekli olur
 5. Gönüllülük çalışmalarını projelendirir
AKTS İş Yükü İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 2.00 15 30
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 1 20 20
Proje Görevleri 0 0 0
Performans Görevleri 1 20 20
Laboratuvar 0 0 0
Staj 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 2 20 40
Toplam AKTS: 4 120
Değerlendirme Ölçütleri
Çalışma Sayı Katkı (%)
Ara Sınav 1 %40
Genel Sınav %60
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 70
Kısa Sınavlar 0 0
Proje 0 0
Performans Görevleri 1 30
Toplam 3 %100