KRİMİNOLOJİ

Dersin Detayları
Türkçe
Örgün Öğretim
Zorunlu
Online
Öğr. Gör. Gülten Duran Altınışık
Kriminolojiyle ilgili başlangıç seviyesinde bilgi vermek. Suçluların genel özellikleri, suçluluğun nedenleri hakkında bilgi aktarmak. Suçun ilk olarak önlenmesi ile suçun oluşması halinde suçla mücadele yöntemlerini kavratabilmek
Kriminoloji tanımı, konusu ve görevleri, araştırma yöntemleri, suçun ortaya çıkışı, suçlar ve faiileri, viktimoloji, suçun tahmini ve önlenmesi
Demirbaş Timur, Kriminoloji, 7. baskı, 2020
Ders Konuları
 1. Kriminoloji kavramı, tanımı, konusu ve görevi
 2. Kriminolojinin diğer bilim dalları ile ilişkisi
 3. Kriminolojinin bağımsız bir bilim dalı olarak kabul edilmesi ve sonuçları
 4. Kriminolojinin araştırma yöntemleri
 5. Suç etolojisi ( suçun nedenleri) konusunda teorilere genel bakış
 6. Biyolojik teoriler
 7. Psikolojik/ psikiyatrik teoriler
 8. Sosyolojik teoriler ve genel sonuç
 9. Suçun ortaya çıkışı (suç fenolojisi)
 10. Toplumsal gelişim- ikamet çevresi ve suçluluk
 11. Suçlar ve failleri
 12. Bağımlılık maddeleri suçluluğu
 13. Kriminolojide suçun tahmini ve önlenmesi
 14. Kriminoloji ve viktimoloji ilişkisi
Öğrenme Çıktıları
 1. Kriminoloji tanımı, konusu ve gelişimini kavrayabilirler
 2. Kriminolojinin yakın bilim dalları ile ilişkisini öğrenebilirler
 3. Suç fenolojisi kavramı konusunda temel yaklaşımları kavrayıp değerlendirebilirler
 4. Viktimoloji ve mağdurun korunmasına yönelik uluslararası çalışmaları öğrenebilirler
 5. Suçun önlenmesi, suç ortaya çıkmışsa mücadelesi hakkında bilgi edinirler
AKTS İş Yükü İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 3.00 14 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Proje Görevleri 1 38 38
Performans Görevleri 0 0 0
Laboratuvar 0 0 0
Staj 0 0 0
Ara Sınavlar 1 40 40
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 60 60
Toplam AKTS: 6 180
Değerlendirme Ölçütleri
Çalışma Sayı Katkı (%)
Ara Sınav 1 %40
Genel Sınav %60
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 70
Kısa Sınavlar 0 0
Proje 0 0
Performans Görevleri 1 30
Toplam 3 %100