CEZA İNFAZ KURUMU YÖNETİMİ

Dersin Detayları
Türkçe
Örgün Öğretim
Zorunlu
Online
Seyida ERKEK
Ceza infaz kurumlarının idaresi hakkında genel bilgiler sunulması
ceza infaz kurumlarının tarihçesi ve personelin görev, yetki ve sorumlulukları
Necmi ACUN, Ceza İnfaz Kurumu İdaresi, Seçkin Yayıncılık, 2019
Ders Konuları
 1. Ders ve ders kitabı tanıtımı genel giriş
 2. Ceza infaz kurumlarının tarihçesine giriş, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi, Ceza ve Tevkif evleri Genel Müdürlüğü Teşkilat yapısı
 3. Ceza infaz kurumlarının yönetimi, memurların birim birim görevleri
 4. Servisler, Kurullar, Komisyonlar
 5. Ceza infaz Kurumu ve Tutukevlerine Kabul ile yaşam şartları
 6. Tutuklu ve hükümlü hakları
 7. Hükümlünün sağlığı
 8. Hükümlünün dışarıyla ilişkileri, izinler
 9. Hükümlünün salıverilmesi, disiplin cezaları
 10. Hükümlü ve tutukluların ödüllendirilmesi
 11. Ceza İnfaz kurumlarının denetimi
 12. İlgili kanunlar, görüş yazıları
 13. İlgili yönetmelikler
 14. Ceza infaz kurumlarından örnek incelemeleri
 15. Genel tekrar
Öğrenme Çıktıları
 1. Ceza infaz kurumlarının tarihi geçmişi hakkında bilgi sahibi olur
 2. Ceza infaz kurumu personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını bilir
 3. Tutuklu ve hükümlü hakları hakkında bilgi sahibi olur
 4. Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevlerinin denetimi hakkında bilgi edinir.
AKTS İş Yükü İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 3.00 15 45
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 1 10 10
Proje Görevleri 0 0 0
Performans Görevleri 1 20 20
Laboratuvar 0 0 0
Staj 0 0 0
Ara Sınavlar 1 30 30
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 45 45
Toplam AKTS: 5 150
Değerlendirme Ölçütleri
Çalışma Sayı Katkı (%)
Ara Sınav 1 %40
Genel Sınav %60
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 70
Kısa Sınavlar 0 0
Proje 0 0
Performans Görevleri 1 30
Toplam 3 %100