İLK DÖNEM İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ METİNLERİ II

Dersin Detayları
Yok
Türkçe
Örgün Öğretim
Seçmeli
Online
Prof.Dr. Seyit BAHCIVAN
Yok
Dersin amacı öğrencinin erken dönem İslam Mezhepleri Tarihi ana metinlerine aşina olmasını sağlamaktır.
Bu derste erken dönem İslam toplumunda Rasulullah'ın (sav) vefatından sonra ortaya çıkan ihtilaflar ve bunların mezhepleşme süreçlerini ana metinlerden takip etmektir.
Ebu Hanife (1980). Ebu Hanife'nin Beş Eseri. Çevirmen. Mustafa Öz. İstanbul: İfav Yayınları. Eş'ari (1980). Makâlâtu'l-İslâmiyyîn. Wisbaden. Şehristani (1968). el-Milel ve'n-Nihal. Kahire: Halebi Yayınları.
Ders Konuları
 1. Erken dönem İslam Mezhepleri Tarihi literatürüne giriş I.
 2. Erken dönem İslam Mezhepleri Tarihi literatürüne giriş II.
 3. Makâlâtu'l-İslâmiyyîn'den Metin Okumaları I.
 4. Makâlâtu'l-İslâmiyyîn'den Metin Okumaları II.
 5. Fıkh-ı Ekber'den Metin Okumaları I.
 6. Fıkh-ı Ekber'den Metin Okumaları II.
 7. el-Âlim ve'l-Müteallim'den Okumalar I.
 8. el-Âlim ve'l-Müteallim'den Okumalar II.
 9. el-Âlim ve'l-Müteallim'den Okumalar III.
 10. el-Vasiyye'den Okumalar.
 11. el-Fıkhu'l-Ebsat'tan Okumalar I.
 12. el-Fıkhu'l-Ebsat'tan Okumalar II.
 13. Râzî'nin Kitabu'z-Zîne'sinden Okumalar I.
 14. Râzî'nin Kitabu'z-Zîne'sinden Okumalar II.
 15. FİNAL SINAVI
Öğrenme Çıktıları
 1. Öğrenci, erken dönem İslam Mezhepleri Tarihi ana kaynaklarını tanır.
 2. Ana metinleri okuyabilir.
AKTS İş Yükü İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 3.00 14 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Proje Görevleri 0 0 0
Performans Görevleri 0 0 0
Laboratuvar 0 0 0
Staj 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 198 198
Toplam AKTS: 8 240
Değerlendirme Ölçütleri
Çalışma Sayı Katkı (%)
Genel Sınav %100
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 80
Kısa Sınavlar 0 0
Proje 0 0
Performans Görevleri 0 20
Toplam 0 %100