Mitoloji ve Sanat II

Dersin Detayları
DERS SAATİNDE SİSTEM ÜZERİNDE HAZIR BULUNMAK
Türkçe
Örgün Öğretim
Zorunlu
Online
DOÇ. DR. MUZAFFER YILMAZ
-
İNANÇ VE SANAT İLİŞKİSİNİ KAVRATMAK
İNANÇ, DİN VE MİTLERİN SANATA TESİRLERİ VE BİÇİMLENDİRİCİ MİSYONU
AHMET ÇAYCI, İSLAM MİMARİSİNDE ANLAM VE SEMBOL, KONYA 2017 MUZAFFER YILMAZ, BABASIZ DOĞMA FENOMENİ, KONYA, 2020 MİRCEA ELİADE, DİNLER TARİHİNE GİRİŞ, İSTANBUL, 1996
Ders Konuları
 1. İNANÇ NEDİR?
 2. SANAT NEDİR?
 3. İNSANLIK TARİHİNİN İLK SANAT ESERLERİ
 4. MİMARİNİN DOĞUŞU
 5. YAZININ VE DEVLETİN TEŞEKKÜLÜ
 6. BABASIZ DOĞMA FENOMENİ
 7. SEMBOLİZM
 8. SEMBOLİZM VE DİĞER SANAT DALLARI
 9. SEMBOLİZM VE MİMARİ
 10. BATI VE DOĞU SANATI ÜZERİNE BİR KARŞILAŞTIRMA
 11. UZAKDOĞU SANATI
 12. DOLAYLI ANLATIM TARZI
 13. DOLAYLI ANLATIM TARZI
 14. GENEL DEĞERLENDİRME
Öğrenme Çıktıları
 1. SANAT VE İNANÇ ARASINDAKİ İLİŞKİYİ KAVRAMA
AKTS İş Yükü İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 3.00 14 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 5 15 75
Proje Görevleri 5 15 75
Performans Görevleri 1 47 47
Laboratuvar 0 0 0
Staj 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
Toplam AKTS: 8 240
Değerlendirme Ölçütleri
Çalışma Sayı Katkı (%)
Genel Sınav %100
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 50
Kısa Sınavlar 0 0
Proje 1 50
Performans Görevleri 0 0
Toplam 2 %100