VAHDET-İ VÜCUD METİNLERİ II

Dersin Detayları
Vahdet-i Vücud I dersini almak
Türkçe
Örgün Öğretim
Seçmeli
Online
Doç. Dr. Betül GÜRER
yok
Vahdet-i vücud terimlerini öğrenmek
Ekberi geleneğe ait metinlerin tahlili
Avni Konuk, Fususu'l-Hikem Şerhi
Ders Konuları
 1. İbn Arabi'nin hayatı, eserleri ve takipçileri
 2. İbn Arabi'nin hayatı, eserleri ve takipçileri
 3. İbn Arabi'nin hayatı, eserleri ve takipçileri
 4. Fususu’l-Hikem’in tasavvuf tarihindeki yeri ve durumu
 5. Fususu’l-Hikem’deki yorumlama tarzı
 6. Fususu’l-Hikem’in tasavvufa katkısı
 7. Fusus’tan Seçmeler-V
 8. Fusus’tan Seçmeler-VI
 9. Fusus’tan Seçmeler-VII
 10. Fusus’tan Seçmeler-VIII
 11. Fusus’tan Seçmeler-IX
 12. Fusus’tan Seçmeler-X
 13. Fusus’tan Seçmeler-XI
 14. Fusus’tan Seçmeler-XII
Öğrenme Çıktıları
 1. vahdet-i vücud metinlerini okur
AKTS İş Yükü İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 3.00 14 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Proje Görevleri 0 0 0
Performans Görevleri 1 80 80
Laboratuvar 0 0 0
Staj 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 118 118
Toplam AKTS: 8 240
Değerlendirme Ölçütleri
Çalışma Sayı Katkı (%)
Genel Sınav %100
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 60
Kısa Sınavlar 0 0
Proje 0 0
Performans Görevleri 1 40
Toplam 2 %100