KRONOLOJİK TASAVVUF METİNLERİ OKUMALARI II

Dersin Detayları
Türkçe
Örgün Öğretim
Seçmeli
Online
Ders Konuları
 1. Sülemi, sohbet babının okunması
 2. Sülemi, marifet babının okunması
 3. Sülemi'den muhabbet babının okunması
 4. Sülemi'den tevekkül babının okunması
 5. Sülemi'den fütüvvet babının okunması
 6. Sülemi'den rıza babının okunması
 7. Sülemi'den güzel ahlak okunması
 8. Sülemi'den tasavvufun şartları kısmının okunması
 9. Sülemi'nin melamet risalesinin okunması
 10. Sülemi'nin melamet risalesinin okunmasına devam edilmesi
 11. Sülemi'nin melamet risalesinin okunmasına devam edilmesi
 12. Sülemi'nin melamet risalesinin okunmasına devam edilmesi
 13. Sülemi'nin melamet risalesinin tamamlanması
 14. Dönem Değerlendirmesi
Öğrenme Çıktıları
 1. Tasavvufun ilk dönem literatürünün ve tartışma konularının tanınması
AKTS İş Yükü İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 3.00 0 0
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Proje Görevleri 0 0 0
Performans Görevleri 0 0 0
Laboratuvar 0 0 0
Staj 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
Toplam AKTS: 8 240
Değerlendirme Ölçütleri
Çalışma Sayı Katkı (%)
Genel Sınav %100
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Proje 1 50
Performans Görevleri 1 50
Toplam 2 %100