İBN ARABİ DÜŞÜNCESİNE GİRİŞ

Dersin Detayları
Türkçe ve Tasavvuf ilmine dair temel bilgilere sahip olmak.
Türkçe
Örgün Öğretim
Zorunlu
Online
HÜLYA KÜÇÜK
_
Tasavvuf ilminin zirve ismi olan Muhyiddin ibn Arabi ve eserlerinde işlediği temel konular hakkında öğrenciye giriş mahiyetinde bilgiler vermek.
Muhyiddin ibn Arabi ve eserleri hakkında eğitiminin amacı, önemi, kapsamı; bilimsel süreç becerileri, üst düzey düşünme becerileri (eleştirel, yaratıcı, sorgulayıcı) ve araştırma becerileri; öğretim ve öğrenme ilkeleri; kavram öğretimi; yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı; iş birliğine dayalı öğrenme yaklaşımı; sorgulamaya dayalı öğretim yaklaşımı; argümantasyon tabanlı öğrenme yaklaşımı; probleme dayalı öğretim yaklaşımı; proje tabanlı öğretim yaklaşımı; bağlam temelli öğretim yaklaşımı ve bunların tasavvuf öğretiminde kullanılması.
Mahmud Erol Kılıç, İbn Arabi Düşüncesine Giriş, İstanbul, 2010 veya 2015. Hülya Küçük, Anahatlarıyla Tasavvuf Tarihine Giriş, İstanbul, 2019.
Ders Konuları
 1. Muhyiddin İbn Arabi'nin Hayatı
 2. Muhyiddin İbn Arabi'nin eserleri-I
 3. Muhyiddin İbn Arabi'nin eserleri-II
 4. Muhyiddin İbn Arabi'nin eserlerinde İşlediği temel konular-I
 5. Muhyiddin İbn Arabi'nin eserlerinde İşlediği temel konular-II
 6. Muhyiddin İbn Arabi'nin eserlerinde İşlediği temel konular-III
 7. Muhyiddin İbn Arabi'nin eserlerinde İşlediği temel konular-IV
 8. Muhyiddin İbn Arabi'nin eserlerinde İşlediği temel konular-V
 9. Muhyiddin İbn Arabi'nin eserlerinde İşlediği temel konular-VI
 10. Muhyiddin İbn Arabi'nin eserlerinde İşlediği temel konular-VII
 11. Muhyiddin İbn Arabi'nin eserlerinde İşlediği temel konular-VIII
 12. Muhyiddin İbn Arabi'nin eserlerinde İşlediği temel konular-IX
 13. Muhyiddin İbn Arabi'nin eserlerinde İşlediği temel konular-X
 14. Muhyiddin İbn Arabi'nin eserlerinde İşlediği temel konular-XI
Öğrenme Çıktıları
 1. Öğrenci Muhyiddin İbn Arabi'yi tanır.
 2. Öğrenci Vahdet-i Vücud düşüncesini tanır.
 3. Öğrenci yukarıda zikredilen hususlarda araştırma yapma ve bunları, hangi konuyu çalışırsa çalışsın kullanabilme yetisi kazanır.
 4. Öğrenci, bu konuya girmeden tasavvuf alanında çalışamayacağını kavrar.
AKTS İş Yükü İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 3.00 0 0
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Proje Görevleri 0 0 0
Performans Görevleri 0 0 0
Laboratuvar 0 0 0
Staj 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
Toplam AKTS: 8 240
Değerlendirme Ölçütleri
Çalışma Sayı Katkı (%)
Genel Sınav %100
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25
Kısa Sınavlar 0 0
Proje 0 0
Performans Görevleri 1 75
Toplam 2 %100