OSMANLI DÖNEMİ ARAP ŞİİRİ-II

Dersin Detayları
Necmettin Erbakan Ün. Sosyal Bilimler Enstitüsü Bünyesinde Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı-Arap Dili ve Belağatı Bilim Dalı alanında alanında doktora yapmak. Farklı kurum ve alanlardan dersi almak isteyenler için resmi şartları sağlamış olmak.
Türkçe
Örgün Öğretim
Zorunlu
Online
Doç. Dr. Mücahit KÜÇÜKSARI
Osmanlı dönemi Arap şiirinin tanımını, kapsamını, gelişim sürecini öğretmek ve bu alanda yapılacak akademik çalışmalarda araştırma ve yorumlama yeteneği kazandırmak.
Osmanlı dönemi Arap şiiri ve şairleri
el-Muhibbî, Muhammed b. Emîn b. Fazlullâh, Hulâsatu’l-Eser
Ders Konuları
 1. Osmanlı Dönemi Arap Şairleri: Şehâbeddîn el-Hafâcî
 2. Osmanlı Dönemi Arap Şairleri: Muhammed Emîn el-Muhibbî
 3. Osmanlı Dönemi Arap Şairleri: İbnu’n-Nahhâs el-Halebî
 4. Osmanlı Dönemi Arap Şairleri: Ahmed b. Şâhin el-Kıbrısî
 5. Osmanlı Dönemi Arap Şairleri: el-Emîr Mencek Paşa
 6. Osmanlı Dönemi Arap Şairleri: İbnu’n-Nakîb el-Huseynî
 7. Osmanlı Dönemi Arap Şairleri: İbn Ma‘tûk el-Mûsevî
 8. Osmanlı Dönemi Arap Şairleri: Mustafâ Efendî b. Osman el-Bâbî
 9. Osmanlı Dönemi Arap Şairleri: Ahmed b. Muhammed b. Muhammed es-Safedî
 10. Osmanlı Dönemi Arap Şairleri: Ebu’s-Su‛ûd b. Yahyâ b. Muhiddîn el-Mutenebbî
 11. Osmanlı Dönemi Arap Şairleri: Abdulğanî en-Nablusî
 12. Osmanlı Dönemi Arap Şairleri: Ahmed b. Huseyn b. Mustafâ el-Keyvânî
 13. Osmanlı Dönemi Arap Şairleri: Abdullah eş-Şebrâvî
 14. Osmanlı Dönemi Arap Şairleri: Yusuf el-Esîr
Öğrenme Çıktıları
 1. Osmanlı Dönemi Arap Şiiri'nin tanımı, kapsamı ve konuları hakkında bilgi sahibi olur. Bu bağlamda yorumlama ve araştırma yeteneği kazanır
 2. Osmanlı Dönemi Arap Şiiri konuları, dili ve üslubu hakkında bilgi edinir.
AKTS İş Yükü İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 3.00 14 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 2 90 180
Proje Görevleri 0 0 0
Performans Görevleri 2 9 18
Laboratuvar 0 0 0
Staj 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
Toplam AKTS: 8 240
Değerlendirme Ölçütleri
Çalışma Sayı Katkı (%)
Genel Sınav %100
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Proje 1 50
Performans Görevleri 1 50
Toplam 2 %100