TÜRK DİLİNİN SÖZ VARLIĞI II

Dersin Detayları
.
Türkçe
Örgün Öğretim
Seçmeli
Online
Doç. Dr. Mehmet YASTI
Türkçenin geçmişten bugüne söz varlığını hakkında bilgi sahibi olur. Türk dilinin saha ve dönemlere göre söz varlığındaki gelişmeler, değişmeler hakkında bilgi sahibi olur.
Türk dilinin genel söz varlığı özellikleri, Türk dilinin genel söz varlığı unsurları, art zamanlı ve eş zamanlı yön, leksikolojik araştırmalarda metodoloji, yaklaşımlar ve incelemeler
Aksan, Doğan, (2000), Her Yönüyle Dil, Ankara: TDK yayını. Aksan, Doğan, (2000), Türkçenin Söz varlığı, Ankara: Engin yayınları Aksan, Doğan, (1978), Anlambilimi ve Türk Anlambilimi, Ankara: DTCF yayınları Carter, R., (1987). Vocabulary Applied Linguistic Perspectives, London. Clauson, Sir G., (1969). “A Lexicostaistical Appraisal”, CAJ, XII: 1-23. Cruse, D. A., (1986). Lexical Semantics, Cambridge. Doerfer, G., (1963-1975), Türkische und Mongolische Elemente im Neuperssichen, Band I-IV, Wiesbaden. Dunbar, George, (1991). The Cognitive Lexicon, Tübingen.Erdem, M., (2000). “Türkmen Türkçesinde akrabalık terimleri üzerine”, Kök Araştırmalar II (1), Ankara. Johanson, L., E. A. Csato, (1998), The Turkic Languages, London and New York. Kıran, Z., (2001), Dilbilime Giriş, Ankara. Tulum,Mertol ( 2012), 17. Yüzyıl Türkçesi ve Söz Varlığı, TDK Yay., Ankara. User, Hatice Şİrin (2009), Köktürk ve Ötüken Uygur Kağanlığı Yazıtları Söz Varlığı İncelemesi, Kömen Yayınları, Konya. Aksan, Doğan ( 1997), Türkçenin Gücü, Bilgi Yayınları, Ankara. Paçacıoğlu,Burhan ( 1999 ), VIII-XVI. Yüzyıllar Arasında Türkçenin Söz Dağarcığı, Bizim Büro Basımevi, Ankara.
Ders Konuları
 1. Türk dili yadigarları üzerinde yapılmış söz varlığı çalışmalarının bibliyoğrafik tesbiti.
 2. Bengü taşların söz varlığının değerlendirilmesi.
 3. Uygurca metinler üzerinde söz varlığı çalışmalarının yapılması.
 4. Karahanlı Türkçesi dönemine ait eserler üzerinde söz varlığı çalışmaları
 5. Harezm-Kıpçak Türkçesi dönemine ait eserler üzerinde söz varlığı çalışması
 6. Çağatay Türkçesi dönemi eserleri üzerinde söz varlığı çalışmaları
 7. Eski Anadolu Türkçesi dönemine ait eserler üzerinde söz varlığı çalışması
 8. Klasik Osmanlı Türkçesi dönemine ait eserler üzerinde söz varlığı çalışması.
 9. Günümüz Türkçesi eserleri üzerinde söz varlığı çalışmalarının değerlendirilmesi.
 10. Türk Dilinin dönemlerinin söz varlıkları açısından karşılaştırılması.
 11. Türk Dilinin dönemlerinin söz varlıkları açısından karşılaştırılması.
 12. Türk Dilinin dönemlerinin söz varlıkları açısından karşılaştırılması.
 13. Türk Dilinin dönemlerinin söz varlıkları açısından karşılaştırılması.
 14. Türk Dilinin dönemlerinin söz varlıkları açısından karşılaştırılması.
Öğrenme Çıktıları
 1. Söz varlığının ne olduğunu anlar.
 2. Eski Türkçe dönemindeki söz varlığını öğrenir.
 3. Orta Türkçe dönemindeki söz varlığını kavrar.
 4. Batı Türkçesinin söz varlığındaki gelişmeler ve değişmeleri bilir.
 5. Türk dilinin dönemlerinin söz varlıkları açısından karşılaştırılmasını yapar.
 6. Türkiye Türkçesindeki metinlerin söz varlığını öğrenir.
AKTS İş Yükü İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 3.00 14 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 6 18 108
Proje Görevleri 0 0 0
Performans Görevleri 0 0 0
Laboratuvar 0 0 0
Staj 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 90 90
Toplam AKTS: 8 240
Değerlendirme Ölçütleri
Çalışma Sayı Katkı (%)
Genel Sınav %100
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 60
Kısa Sınavlar 0 0
Proje 0 0
Performans Görevleri 1 40
Toplam 2 %100