ESKİ TÜRKİYE TÜRKÇESİNİN KAYNAKLARI II

Dersin Detayları
.
Türkçe
Örgün Öğretim
Seçmeli
Online
Doç. Dr. Mehmet YASTI
Batı Türkçesinin ilk devresini (13-15. yy.) oluşturan Eski Türkiye Türkçesinin oluşumu gelişimi, dönemleri, bu sahada verilen eserlerin dil özellikleri ve söz varlıkları hakkında bilgi vermek
Eski Türkiye Türkçesinin oluşumu gelişimi, bu sahada eser vermiş edebi şahsiyetler, eserleri ve eserlerin dil özellikleri ve söz varlıkları incelenecektir.
Faruk Kadri Timurtaş, Eski Türkiye Türkçesi-XV. yüzyıl-Gramer-Metin,Sözlük, İstanbul, 1977. Mustafa Özkan, Türk Dilinin Gelişme Alanları ve Eski Anadolu Türkçesi, Filiz Kitabevi, İstanbul , 1995 Gürer Gülsevin, Eski Anadolu Türkçesinde Ekler, TDK Yay., Ankara, 1997. Muhammet Yelten, Eski Anadolu Türkçesi Mensur Metinler, İstanbul 1998. Muhammet Yelten, Şirvanlı Mahmud, Kitâb-ı Kemâliyye (Giriş-İnceleme-Cümle-Metin-Sözlük-Tıpkıbasım), Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul 1993. Mustafa Argunşah, Muhammed bin Mahmud-ı Şirvani, Tuhfe-i Muradi, İnceleme-Metin-Dizin, Ankara, 1999. Tanıklarıyla Tarama Sözlüğü I-VIII, TDK Yay., Ankara, 1963-1967. İbrahim Taş, Süheyl ü Nevbahar'da Eskicil Öğeler, Palet Yay., KOnya, 2009. Ümit Özgür Demirci-Şenol Korkmaz, Yusuf u Zeliha, Kaknüs Yay., İstanbul, 2008. Orhan Yavuz, Tezkiretü'l-Evliya Tercümesi ve Dil Özellikleri Eski Türkiye Türkçesi ile ilgili makaleler
Ders Konuları
 1. Eski Türkiye Türkçesinin oluşumu, gelişimi, dönemleri ve önemli şahsiyetleri
 2. Eski Türkiye Türkçesinin oluşumu, gelişimi, dönemleri ve önemli şahsiyetleri
 3. Eski Türkiye Türkçesinin edebi şahsiyetleri, eserleri ve dil özellikleri
 4. Eski Türkiye Türkçesinin edebî şahsiyetleri eserleri, dil özellikleri ve söz varlığı
 5. Eski Türkiye Türkçesi metin okuma ve çözümlemeleri
 6. Eski Türkiye Türkçesi metin okuma ve çözümlemeleri
 7. Eski Türkiye Türkçesi metin okuma ve çözümlemeleri
 8. Eski Türkiye Türkçesi metin okuma ve çözümlemeleri
 9. Eski Türkiye Türkçesi metin okuma ve çözümlemeleri
 10. Eski Türkiye Türkçesi metin okuma ve çözümlemeleri
 11. Eski Türkiye Türkçesi metin okuma ve çözümlemeleri
 12. Eski Türkiye Türkçesi metin okuma ve çözümlemeleri
 13. Eski Türkiye Türkçesi metin okuma ve çözümlemeleri
 14. Eski Türkiye Türkçesi metin okuma ve çözümlemeleri
Öğrenme Çıktıları
 1. Eski Türkiye Türkçesinin Türk Dili Tarihi içindeki oluşumunu, gelişimini, devrelerini bilir.
 2. Eski Türkiye Türkçesinin Türk Dili Tarihi içindeki oluşumunu, gelişimini, devrelerini, belli başlı edebî şahsiyetlerini bilir.
 3. Eski Türkiye Türkçesinin belli başlı edebî şahsiyetlerini, dil özelliklerini ve söz varlığını bilir.
 4. Eski Türkiye Türkçesinin dil özelliklerini ve söz varlığını bilir.
AKTS İş Yükü İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 3.00 14 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 9 2 18
Proje Görevleri 0 0 0
Performans Görevleri 0 0 0
Laboratuvar 0 0 0
Staj 0 0 0
Ara Sınavlar 1 90 90
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 90 90
Toplam AKTS: 8 240
Değerlendirme Ölçütleri
Çalışma Sayı Katkı (%)
Genel Sınav %100
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 60
Kısa Sınavlar 0 0
Proje 0 0
Performans Görevleri 1 40
Toplam 2 %100