EFSANE ARAŞTIRMALARI

Dersin Detayları
Ön koşul yok
Türkçe
Örgün Öğretim
Seçmeli
Online
Doç. Dr. Selçuk Peker
Yardımcı yok.
Efsane türünü özellikleriyle birlikte tanımak, türün diğer türlerle ilişkisini tespit edebilmek, Türk efsanelerinin motiflerini bulup tasnif edebilmek.
Efsaneler; mitoloji, destan, menkıbe, memoratlar; efsane motifleri.
Saim Sakaoğlu, Efsane Araştırmaları, Kömen Yayınları, Konya 2019. Saim Sakaoğlu, Anadolu-Türk Efsanelerinde Taş Kesilme Motifi ve Bu Efsanelerin Tip Kataloğu, Ankara Üniversitesi Basım Evi, Ankara 1980. Metin Ergun, Türk Dünyası Efsanelerinde Değişme Motifi, II. Cilt, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1997. Muhsine Helimoğlu Yavuz, Diyarbakır Efsaneleri, Kaynak Yayınları, İstanbul 2017
Ders Konuları
 1. Efsanenin tanımı ve genel özellikleri
 2. Efsanenin kaynakları
 3. Türkiye’de ve dünyada efsaneler üzerine yapılan çalışmalar
 4. Efsanenin diğer türlerle ilişkisi: Mitoloji ve efsane
 5. Mitolojik metinler üzerinde efsane incelemesi.
 6. Efsanenin diğer türlerle ilişkisi: Destan ve efsane
 7. Destan metinleri üzerinde efsane incelemesi.
 8. Efsanenin diğer türlerle ilişkisi: Menkıbe, memorat efsane
 9. Menkıbe ve memorat metinleri üzerinde efsane incelemesi
 10. Efsane motifleri ve özellikleri
 11. Efsane metinleri üzerinde motif çalışmaları
 12. Efsanelerde değişme motifi ve yaygınlığı
 13. Efsane motiflerinin yer değiştirmesi
 14. Efsanelerin kültürümüzdeki yeri ve önemi
Öğrenme Çıktıları
 1. Efsane türünü özellikleri ile bilir.
 2. Efsanenin diğer türlerle ilişkisini öğrenir.
 3. Efsaneleri ve motiflerini halkbilimsel kuramlarla çözümler.
AKTS İş Yükü İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 3.00 14 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 12 168
Proje Görevleri 0 0 0
Performans Görevleri 1 28 28
Laboratuvar 0 0 0
Staj 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
Toplam AKTS: 8 240
Değerlendirme Ölçütleri
Çalışma Sayı Katkı (%)
Genel Sınav %100
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 60
Kısa Sınavlar 0 0
Proje 0 0
Performans Görevleri 1 40
Toplam 2 %100