TÜRK HALK EDEBİYATININ SORUNLARI

Dersin Detayları
Ön Koşul Yok
Türkçe
Örgün Öğretim
Seçmeli
Online
Dr. Öğr. Üyesi Aziz AYVA
Yok
Türk halk bilimi ve Türkoloji çalışmalarında karşılaşılan sorunları tespit etmek ve bu sorunlara karşı çeşitli araştırma teknikleri geliştirmek, tasnif ve yorumlama analizleri yapmak
Derleme, gözlem, anket, varyant, eşmetin, Türk dünyası, masal, efsane, destan, atasözü, vb.
Pertev Naili Boratav 100 Soruda Türk Folkloru Pertev Naili Boratav 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı Muharrem Ergin Dede Korkut Kitabı DLT (Atalay)
Ders Konuları
 1. Halk Edebiyatı Nedir
 2. Halk bilimi nedir
 3. Halk Edebiyatı ve Halk Bilimi ilişkisi nasıldır
 4. Aşık Şiiri Nedir ve Sorunları nelerdir
 5. Halk Edebiyatı ürünlerinin tespit, yazıya geçirme ve yorumunda karşılaşılan sorunlar nelerdir
 6. Halk bilimi ürünlerinin tespit, yazıya geçirme ve yorumunda karşılaşılan sorunlar nelerdir
 7. Türk folkloru derleme metotları ve sorunları nelerdir
 8. DLT nin Türk folklor derlemelerindeki önemi nedir
 9. Dede Korkut Hikayelerinin teşekkülü, yazılması, derlenmesi nasıldır
 10. kaynak kişi sorunu nedir
 11. Varyant ve eş metin sorunu nedir
 12. Halk edebiyatı ürünlerinin yazıya geçirilmesi nasıl olmalıdır
 13. Derleme kaynakçası
 14. Örnek kaynak Tahlili
Öğrenme Çıktıları
 1. Türk halk bilimi nde karşılaşılan problemleri tespit eder
 2. Halk edebiyatı araştırmalarında kullanılacak araştırma metodlarını tespit eder
 3. Tespit edilen ürünlerin analiz ve yorumlarını yapar
AKTS İş Yükü İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 3.00 14 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 12 168
Proje Görevleri 0 0 0
Performans Görevleri 1 28 28
Laboratuvar 0 0 0
Staj 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
Toplam AKTS: 8 240
Değerlendirme Ölçütleri
Çalışma Sayı Katkı (%)
Genel Sınav %100
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 50
Kısa Sınavlar 0 0
Proje 0 0
Performans Görevleri 1 50
Toplam 2 %100