DİVANÜ LÜGATİ'T-TÜRK ARAŞTIRMALARI

Dersin Detayları
Ön Koşul Yok
Türkçe
Örgün Öğretim
Seçmeli
Online
Dr. Öğr. Üyesi Aziz AYVA
Yok
Türk kültürünün, halk edebiyatının, halk biliminin en önemli kaynak eseri olan DLT'yi okumak, tanımak ve yorumlamak
Destan, efsane, atasözü, halk şiiri, mitoloji, ad bilimi, söz varlığı
Besim Atalay, Divanü Lugatit Türk I-II-III-IV
Ders Konuları
 1. 11. Yüzyıl Türk Kültür Tarihi
 2. 11. Yüzyıl Türk Edebiyatı
 3. 11. Yüzyıl Türk Tarihi
 4. Kaşgarlı Mahmud Kimdir
 5. DLT nin yazılması, amacı, içeriği, hazırlanması
 6. DLT nin halk edebiyatı açısından önemi ve içindekiler
 7. DLT nin halk bilimi açısından önemi ve içindekiler
 8. DLT nin Türk inanç sistemi açısından önemi ve içindekiler
 9. DLT nin Türk şiiri ve aşıklık geleneği açısından önemi ve içindekiler
 10. DLT nin kelime dağarcığı ve ağız araştırmalarına katkısı
 11. DLT ve Anadolu halk kültürü üzerine tespitler
 12. DLT okuması ve yorumları
 13. DLT okuması ve yorumları
 14. DLT Kaynakçası Tahlili
Öğrenme Çıktıları
 1. 1. Türk kültür tarihini, halk edebiyatını ve halk bilimini ana kaynaklarından öğrenir.
 2. 2.Türhalk edebiyatını, halk bilimini, aşıklık geleneğini, inanç sistemini, gelenek, görenek ve inançları hem teorik bilgi hem de uygulamalı olarak öğrenir.
 3. 3. Halk Edebiyatı, halk bilimi, mitoloji ve aşıklık geleneğini, gelenek, görenek ve inançların kökenine inip onları çözümler.
AKTS İş Yükü İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 3.00 14 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 12 168
Proje Görevleri 0 0 0
Performans Görevleri 1 28 28
Laboratuvar 0 0 0
Staj 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
Toplam AKTS: 8 240
Değerlendirme Ölçütleri
Çalışma Sayı Katkı (%)
Genel Sınav %100
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 50
Kısa Sınavlar 0 0
Proje 0 0
Performans Görevleri 1 50
Toplam 2 %100