TÜRK İSLAM KİTAP SANATLARI II

Dersin Detayları
Türkçe
Örgün Öğretim
Seçmeli
Online
Dr. Öğr. Üyesi Hacer KARA
Katı, Ebru ve Minyatür sanatında temel ve yardımcı malzemeleri, teknikleri ve tasarım anlayışını öğrenciye tanıtmak.
Katı, Ebru ve Minyatür sanatında temel ve yardımcı malzemeleri, teknikleri ve tasarım anlayışını öğrenciye tanıtmak.
Güner İnal, Türk İslam Minyatür Sanatı ( Başlangıcından Osmanlılara kadar), Ankara, 1966 Filiz Çağman, "18. Yüzyılda Kâğıt Oymacılığı", 18. Yüzyılda Osmanlı Kültür Ortamı, İstanbul,1998 Ömer Faruk Dere, Ebrû Sanatı Tarihçe-Malzeme-Uygulama, İstanbul, 2007.
Ders Konuları
 1. Dersin tanıtımı, işlenecek konular hakkında genel bilgilerin ve kaynakçanın verilmesi.
 2. Kat'ı Sanatı Terminolojisi
 3. Kat'ı Sanatının Tarihçesi
 4. Kat'ı Sanatında Kullanılan Malzemeler
 5. Kat'ı Çeşitlerinden Örnekler
 6. Ebru Sanatı Terminolojisi
 7. Ebru Sanatının Tarihçesi
 8. Ebru Sanatında Kullanılan Malzemeler
 9. Ebru Çeşitlerinden Örnekler
 10. Minyatür Sanatı Terminolojisi
 11. Minyatür Sanatının Tarihçesi
 12. Minyatür Sanatında Kullanılan Malzemeler
 13. Minyatür Çeşitlerinden Örnekler
 14. Minyatür Çeşitlerinden Örnekler
Öğrenme Çıktıları
 1. Öğrenciler Türk İslam Kitap sanatlarını öğrenir.
AKTS İş Yükü İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 3.00 14 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Proje Görevleri 0 0 0
Performans Görevleri 0 0 0
Laboratuvar 0 0 0
Staj 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 198 198
Toplam AKTS: 8 240
Değerlendirme Ölçütleri
Çalışma Sayı Katkı (%)
Genel Sınav %100
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 60
Kısa Sınavlar 0 0
Proje 1 40
Performans Görevleri 0 0
Toplam 2 %100