SİBER GÜVENLİK

Dersin Detayları
Türkçe
Örgün Öğretim
Seçmeli
Online
Dr.Öğr.Üyesi Yusuf Uzun
Bu ders, işletme, politika ve prosedürler, iletişim güvenliği, ağ güvenliği, güvenlik yönetimi, yasal konular ve teknik konular da dahil olmak üzere siber güvenlik unsurlarının tümüne temel bir giriş sağlamaktadır.
Siber Güvenlik teknikleri
1. "How to Measure Anything in Cybersecurity Risk", Douglas W. Hubbard and Richard Seiersen. 2. "Essential Cybersecurity Science: Build, Test, and Evaluate Secure Systems", Josiah Dykstra.
Ders Konuları
 1. Dersin tanıtımı, faaliyet ve içeriğinin açıklanması.
 2. Siber güvenlik, gizlilik, risk, yasal düzenlemeler ve kurumsal bilgi sistemleriyle ilişkili temel kavramlar hakkında ileri düzeyde bilgi.
 3. Siber güvenlik kavramının organizasyonlar üzerindeki uygulama ve etkileri.
 4. Bilgi Güvenliği Yönetimi, Standartlar.
 5. Yönetmelikler, yasal düzenlemeler ve uyumluluk.
 6. Etik, güvenlik mimarisi ve tasarım.
 7. Güvenlik teknolojileri; temel şifreleme ve uygulamaları.
 8. Güvenlik teknolojileri; temel kriptografi ve uygulamaları.
 9. Fiziksel ve çevresel güvenlik, ağ güvenliği, genel güvenlik işlemleri.
 10. Fiziksel ve çevresel güvenlik, ağ güvenliği, genel güvenlik işlemleri.
 11. Yazılım geliştirme güvenliği.
 12. Adli Bilişim.
 13. Siber riskler.
 14. Saldırı tespit ve önleme.
Öğrenme Çıktıları
 1. Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; Siber Güvenliğe yönelik temel kuram ve uygulamalar ile temel bilgi ve becerileri kazanacaklardır.
AKTS İş Yükü İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 3.00 14 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 5 3 15
Proje Görevleri 3 20 60
Performans Görevleri 3 20 60
Laboratuvar 3 15 45
Staj 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 18 18
Toplam AKTS: 8 240
Değerlendirme Ölçütleri
Çalışma Sayı Katkı (%)
Genel Sınav %100
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 60
Kısa Sınavlar 0 0
Proje 0 0
Performans Görevleri 1 40
Toplam 2 %100