ÇALGI ÖĞRETİMİNDE BİREYSEL FARKLILIKLAR

Dersin Detayları
Herhangi bir çalgıda lisans düzeyi becerilerini kazanmış olmak.
Türkçe
Örgün Öğretim
Seçmeli
Online
Gözde Yüksel
Çalgı öğretiminde öğretim yöntem ve yaklaşımlarını, öğrencilerin bireysel farklılıklarına dayalı olarak uygulama becerisi kazandırmak.
1. Çalgı Öğretiminde Geleneksel Öğretim Yaklaşımları 2. Çalgı Öğretiminde Bireysel Farklılık Türleri 3. Çalgı Öğretiminde Bireysel Farklılıklara Dayalı Öğretim Yaklaşımları 4. Çalgı öğretiminde İçedönük/Dışadönük öğrenci özellikleri 5. Çalgı öğretiminde Duyusal/Sezgisel Öğrenci özellikleri 6. Çalgı öğretiminde Düşünsel/ Duygusal Öğrenci özellikleri 7. Çalgı öğretiminde Yargısal/ Algısal Öğrenci özellikleri 8. Çalgı Öğretiminde Baskın Öğrenme Tercihleri 9. Çalgı Öğretiminde Öğrenme Görevlerinin Öğrenme Tercihlerine Göre Farklılaştırılması 10. Çalgı Öğretiminde Motivasyonun sağlanması.
Öğretim üyesi tarafından ders notları verilecektir.
Ders Konuları
 1. 1. Çalgı Öğretiminde Geleneksel Öğretim Yaklaşımları
 2. 2. Çalgı Öğretiminde Bireysel Farklılık Türleri
 3. 3. Çalgı Öğretiminde Bireysel Farklılıklara Dayalı Öğretim Yaklaşımları
 4. 4. Çalgı öğretiminde İçedönük/Dışadönük öğrenci özellikleri
 5. 5. Çalgı öğretiminde Duyusal/Sezgisel Öğrenci özellikleri
 6. 6. Çalgı öğretiminde Düşünsel/ Duygusal Öğrenci özellikleri
 7. 7. Çalgı öğretiminde Yargısal/ Algısal Öğrenci özellikleri
 8. 8. Çalgı Öğretiminde Baskın Öğrenme Tercihleri
 9. 9. Çalgı Öğretiminde Öğrenme Görevlerinin Öğrenme Tercihlerine Göre Farklılaştırılması
 10. 10. Çalgı Öğretiminde Motivasyonun sağlanması.
Öğrenme Çıktıları
 1. Çalgı Öğretiminde Geleneksel Öğretim Yaklaşımlarını bilir.
 2. Çalgı Öğretiminde Bireysel Farklılık Türlerini bilir.
 3. Çalgı Öğretiminde Bireysel Farklılıklara Dayalı Öğretim Yaklaşımlarını bilir ve uygular.
 4. Çalgı öğretiminde İçedönük/Dışadönük öğrenci özelliklerini bilir.
 5. Çalgı öğretiminde Duyusal/Sezgisel Öğrenci özelliklerini bilir.
 6. Çalgı öğretiminde Düşünsel/ Duygusal Öğrenci özelliklerini bilir.
 7. Çalgı öğretiminde Yargısal/ Algısal Öğrenci özelliklerini bilir.
 8. Çalgı Öğretiminde Baskın Öğrenme Tercihlerinin farkında olur.
 9. Çalgı Öğretiminde Öğrenme Görevlerinin Öğrenme Tercihlerine Göre Farklılaştırabilir.
 10. Çalgı Öğretiminde Motivasyon sağlayabilir.
AKTS İş Yükü İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 3.00 14 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 56 0
Proje Görevleri 19 3 57
Performans Görevleri 5 28 140
Laboratuvar 0 0 0
Staj 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
Toplam AKTS: 8 240
Değerlendirme Ölçütleri
Çalışma Sayı Katkı (%)
Genel Sınav %100
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 60
Kısa Sınavlar 0 0
Proje 0 0
Performans Görevleri 1 40
Toplam 2 %100