ALAN ÇALGISI ŞAN

Dersin Detayları
Müzik Eğitimi Bilim Dalı yüksek lisans derecesinde olmak.
Türkçe
Örgün Öğretim
Seçmeli
Online
Dr. Öğr. Üyesi Nilay Özaydın
Sesin teknik gelişimine dayalı olarak müziksel duyarlılığı üst düzeyde geliştirme, etkili bir seslendirme- yorumlama becerisi kazandırma; müzik öğretmenliğinin gerekleri doğrultusunda, farklı müzik türlerini, kültürlerini, tarihsel dönemleri yansıtan eğitsel ve sanatsal nitelikli, geniş bir şarkı repertuvarına sahip olması için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırma. Yorumlama gücünü geliştirme.
Öğrencilerin seviyelerinin tespit edilmesi ve seviyelerine uygun eserlerin seçilmesi, seçilen eserlerin dönemsel özelliklerinin analizi, eserler ve etütlerin teknik ve müzikal içeriklerinin çözümlenmesi, etüt ve eserlerdeki teknik problemlere yönelik çalışmaların belirlenmesi, ariaantik analizi, aria analizi, lied analizi, Türk eseri analizi, eşlikli çalışma, eserlerin farklı yorumlarının analiz edilmesi ve eserlerin bütünsel yorumu.
A. Parisotti Volume 3 – Aria Antiche, F Schubert Liedler, Brahms Liedler, W.A.Mozart Arien Albüm, G. Schirmer, Inc. The Prima Donnas Album
Ders Konuları
 1. Öğrencilerin seviyeleri nedir? Düzeylerine uygun hangi eserler seçilmelidir?
 2. Seçilen eserlerin dönemsel özellikleri nelerdir?
 3. Eserler ve etütlerin teknik ve müzikal içerikleri nasıl çözümlenmelidir?
 4. Etüt ve eserlerdeki teknik problemlere yönelik hangi çalışmalar yapılmalıdır?
 5. Ariaantik analizi nasıl yapılır?
 6. Aria analizi nasıl yapılır?
 7. Lied analizi nasıl yapılır?
 8. Türk eseri analizi nasıl yapılır?
 9. Eşlikli çalışma nasıl yapılır?
 10. Eşlikli çalışma nasıl yapılır?
 11. Eşlikli çalışma nasıl yapılır?
 12. Eserlerin farklı yorumları nasıl analiz edilir?
 13. Eserlerin farklı yorumları nasıl analiz edilir?
 14. Eserlerin bütün olarak seslendirilmesi nasıl yapılır?
Öğrenme Çıktıları
 1. Şan eğitimine yönelik seviye ve becerilerini gösterir.
 2. Seslendireceği eserlerin dönemsel özellikleri ile ilgili üst düzey düşünme becerileri (sorgulayıcı, eleştirel, yaratıcı) gösterir.
 3. Eser ve etütlerin teknik ve müzikal içeriklerine ilişkin kavramları açıklar, ilişkilendirir, kullanır ve uygular.
 4. Etüt ve eserlerde teknik problemlere yönelik sorgulamaya dayalı öğretim yaklaşımını kullanabilme becerisini geliştirir ve uygular.
 5. Ariaantik öğrenmeye ilişkin yöntem ve teknikleri kullanır ve yorumlar.
 6. Aria öğrenmeye ilişkin yöntem ve teknikleri kullanır ve yorumlar.
 7. Lied öğrenmeye ilişkin yöntem ve teknikleri kullanır ve yorumlar.
 8. Türk eseri öğrenmeye ilişkin yöntem ve teknikleri kullanır ve yorumlar.
 9. Eşlikli çalışmaya ilişkin işbirliğine dayalı öğrenme yaklaşımını uygular.
 10. Eşlikli çalışmaya ilişkin işbirliğine dayalı öğrenme yaklaşımını uygular.
 11. Eşlikli çalışmaya ilişkin işbirliğine dayalı öğrenme yaklaşımını uygular.
 12. Eserlerin farklı yorumlarını sorgulamaya dayalı öğretim yaklaşımı ile değerlendirir.
 13. Eserlerin farklı yorumlarını sorgulamaya dayalı öğretim yaklaşımı ile değerlendirir.
AKTS İş Yükü İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 3.00 14 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 10 10 100
Proje Görevleri 1 6 6
Performans Görevleri 13 7 91
Laboratuvar 0 0 0
Staj 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
Toplam AKTS: 8 240
Değerlendirme Ölçütleri
Çalışma Sayı Katkı (%)
Genel Sınav %100
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 60
Kısa Sınavlar 0 0
Proje 0 0
Performans Görevleri 1 40
Toplam 2 %100