KİMYA ÖĞRETİMİNDE FETEMM (STEM) YAKLAŞIMI

Dersin Detayları
Türkçe
Lisans
Örgün Öğretim
Seçmeli
Yüz Yüze
Doç. Dr. Ayşegül DERMAN
Yok
Katılanlar fen eğitiminde disiplinler arası yaklaşım ve örnekleri hakkında bilgilenir; bu bilgileri sınıf ortamına aktarma yeterliği kazanır.
Fen: Doğa olayları hakkında farkındalık kazanıp bunu çocukların düzeyine indirgemeye yönelik pratik yaparlar. Teknoloji: Kendi alanlarındaki teknolojik gelişmeleri takip edip fen eğitimine nasıl indirgeneceğinin pratiği yapılır. Mühendislik: Mühendislik alanındaki yeniliklere karşı ilgi düzeyi artıp, uygulanabilir fen bilimleri etkinlikleri oluşturulacak.Matematik: STEM eğitiminde matematik eğitiminin nasıl olması gerektiğine dair bilgi birikimi edinip, pratik beceriler edinecek.Girişimcilik: STEM uygulamalarını pazarlama, reklam, hedef kitle gibi araştırmalarla geliştirerek; bir şirketin ürün pazarlama sürecini deneyimleyerek; girişimcilik becerileri kazanacak. Sanat: Fen bilimleri kapsamında gerçekleştirilen tasarımlara estetik bir bakış açısı geliştirerek, STEAM ders planlama deneyimi yaşayacak. Kodlama: 21.yy becerilerinden bilgi-işlemsel düşünme becerilerinin fen eğitim programlarına nasıl aktarılabileceği konusunda bilgi edinecek ve örnek ders planları geliştirecek. Farklı öğretim stratejileri ve STEM yaklaşımının entegrasyonu hakkında bilgi edinecek, pratikler geliştirecek.
STEM Öğretimi için 20 Strateji-Nobel Yayınları STEM'i Öğretmek ve Öğrenmek: Uygulama Rehberi (Richard M. Felder &Rebecca Brent) Başarılı K-12 STEM Eğitimi (National Research Council)
Ders Konuları
 1. STEM Eğitimi ve Tarihçesi
 2. STEM alt bileşenleri nelerdir? STEM öğretimi stratejileri nelerdir?
 3. STEM alt bileşenleri nelerdir? STEM öğretimi stratejileri nelerdir?
 4. Teknolojinin fen derslerine entegrasyonunu nasıl gerçekleştirebiliriz?
 5. Teknolojinin fen derslerine entegrasyonunu nasıl gerçekleştirebiliriz?
 6. Matematik alanını Fen derslerine nasıl entegre edebiliriz? Mühendislik alanının fen derslerine entegrasyonunu nasıl gerçekleştirebiliriz?
 7. İşbirlikli Öğrenme ortamlarında STEM Uygulamaları?
 8. Farklılaştırılmış STEM Öğretimi?
 9. Farklı STEM entegrasyonları nelerdir? STEAM, C-STEM, E-STEM yaklaşımları fen ortamlarına nasıl entegre edilir?
 10. Farklı STEM entegrasyonları nelerdir? STEAM, C-STEM, E-STEM yaklaşımları fen ortamlarına nasıl entegre edilir?
 11. STEM eğitimi ve diğer entegrasyonlarının uzun vadede faydaları nelerdir?
 12. STEM, STEAM, C-STEM, E-STEM uygulamaları ders planı hazırlama
 13. STEM, STEAM, C-STEM, E-STEM uygulamaları ders planı hazırlama
 14. STEM, STEAM, C-STEM, E-STEM uygulamaları ders planı hazırlama
 15. STEM, STEAM, C-STEM, E-STEM uygulamaları ders planı hazırlama
Öğrenme Çıktıları
 1. STEM (fen-teknoloji-mühendislik-matematik), STEAM, E-STEM, C-STEM eğitimi hakkında bilgi sahibi olur.
 2. Fen, teknoloji, mühendislik, matematik, sanat, bilgi-işleme alanlarında gerekli yeterliliğe sahip olur.
 3. Bu alanlarda akademik bilgiler bilir.
 4. Edindiği bilgileri pratiğe nasıl dökeceğini bilir.
 5. Bu alanların nasıl birbiriyle etkileşimi olduğunu bilir.
 6. Teorik bilgiyi pratiğe dökmeyi bilir.
AKTS İş Yükü İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 3.00 14 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 3 42
Proje Görevleri 0 0 0
Performans Görevleri 2 27 54
Laboratuvar 0 0 0
Staj 0 0 0
Ara Sınavlar 1 42 42
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 60 60
Toplam AKTS: 8 240
Değerlendirme Ölçütleri
Çalışma Sayı Katkı (%)
Genel Sınav %100
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 70
Kısa Sınavlar 0 0
Proje 0 0
Performans Görevleri 2 30
Toplam 3 %100