ÇOK AMAÇLI EVRİMSEL OPTİMİZASYON ALGORİTMALARI

Dersin Detayları
Yoktur.
Türkçe
Yüksek Lisans
Örgün Öğretim
Seçmeli
Online
Dr.Öğr.Üyesi Ayşe Merve ACILAR
Bu derste öncelikle, öğrencinin çok amaçlı optimizasyon problemlerine ait kavramları öğrenmesi ve problemlerin çözümünde evrimsel algoritmaları nasıl kullanacağını anlaması amaçlanmaktadır. Daha sonra edindiği bu bilgileri gerçek hayat problemlerine uygulaması hedeflemektedir.
Bu derste öncelikle, öğrencinin çok amaçlı optimizasyon problemlerine ait kavramları öğrenmesi ve problemlerin çözümünde evrimsel algoritmaları nasıl kullanacağını anlaması amaçlanmaktadır. Daha sonra edindiği bu bilgileri gerçek hayat problemlerine uygulaması hedeflemektedir.
Bu derste öncelikle, öğrencinin çok amaçlı optimizasyon problemlerine ait kavramları öğrenmesi ve problemlerin çözümünde evrimsel algoritmaları nasıl kullanacağını anlaması amaçlanmaktadır. Daha sonra edindiği bu bilgileri gerçek hayat problemlerine uygulaması hedeflemektedir.
Ders Konuları
 1. Optimizasyon Tanımı
 2. Optimizasyon problem türleri
 3. Çok amaçlı optimizasyonun tanımı
 4. Pareto eğrisi ve bastırılmamış yüzey sıralama kavramı
 5. Çok amaçlı optimizasyonda kullanılan evrimsel algoritmalar
 6. Çok amaçlı test fonksiyonları
 7. Performans Kriterleri
 8. NSGA2 Algoritması
 9. SPEA2 Algoritması
 10. PESA Algoritması
 11. MOEA Algoritması
 12. WBMOAIS Algoritması
 13. MOPSO Algoritması
 14. MOABC Algoritması
Öğrenme Çıktıları
 1. Çok amaçlı problemlerin modellemesinin ve evrimsel algoritmaların problem çözümünde kullanımının öğrenilmesi
 2. Bu konuyla ilgili akademik çalışma yapılması ve bu çalışmanın takdim edilmesi
AKTS İş Yükü İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 3.00 14 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 4 14 56
Proje Görevleri 2 70 140
Performans Görevleri 0 0 0
Laboratuvar 0 0 0
Staj 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
Toplam AKTS: 8 240
Değerlendirme Ölçütleri
Çalışma Sayı Katkı (%)
Genel Sınav %100
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 60
Kısa Sınavlar 0 0
Proje 0 40
Performans Görevleri 0 0
Toplam 0 %100