KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA FARSÇA UNSURLAR

Dersin Detayları
-
Türkçe
Doktora
Örgün Öğretim
Seçmeli
Online
Doç. Dr. Fatih BAŞPINAR
-
Klasik Türk edebiyatında karşılaşılan Farsça metin, metin parçası ve kültür unsurlarını tanıyabilmek ve okuyabilmek
Klasik Türk Edebiyatında Farsça metinler ve Farsça unsurlar.
Farsça sözlükler. Tosun, N. (tarihsiz). Farsça Grameri. Yayınlanmamış Ders Notları.
Ders Konuları
 1. Farsça ve Fars edebiyatı hakkında genel bilgiler, Fars ve Türk Edebiyatı münasebetleri
 2. Farsça grameri: İsim
 3. Farsça grameri: Fiil
 4. Farsça grameri: Fiil
 5. Farsça sıfatlar, zamirler ve tamlamalar
 6. Ki’li cümleler ve ki’nin fonksiyonları
 7. Metin üzerinde gramer çalışmaları
 8. Osmanlı Türkçesindeki Farsça yapılar
 9. Cümle çevirisi
 10. Mevlânâ’nın Mesnevî’sinden örnekler
 11. Hâfız-ı Şîrâzî’nin şiirlerinden örnekler
 12. Sa’dî’nin Gülistân’ından örnekler
 13. Beyânî Divan’ından örnekler
 14. Beyânî Divan’ından örnekler
Öğrenme Çıktıları
 1. Eski Türk Edebiyatı metinlerindeki Farsça unsurları fark eder.
 2. Eski Türk Edebiyatı metinlerindeki Farsça unsurları okur ve anlar.
AKTS İş Yükü İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 3.00 14 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 6 84
Proje Görevleri 0 0 0
Performans Görevleri 14 6 84
Laboratuvar 0 0 0
Staj 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
Toplam AKTS: 8 240
Değerlendirme Ölçütleri
Çalışma Sayı Katkı (%)
Genel Sınav %100
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 80
Kısa Sınavlar 0 0
Proje 1 20
Performans Görevleri 0 0
Toplam 2 %100