HALAÇ TÜRKÇESİ

Dersin Detayları
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü doktora programında alınması gereken dersler arasındadır.
Türkçe
Doktora
Örgün Öğretim
Seçmeli
Online
Prof. Dr. Talip DOĞAN
Öğrencinin; Halaç Türkçesinin konuşulduğu dil alanı ve konuşurları hakkında genel bilgi sahibi olması ve bu lehçenin ses, biçim, sözdizimi özelliklerini kavraması.
Halaç Türkçesi ve dil özellikleri.
Doerfer, Gerhard (1971). Khalaj Materials. Indiana University, Bloomington, Mouton& Co., The Hague, The Netherlands. Doerfer, Gerhard (1982). Ein Türkischer Dialekt aus der Gegend von Hamadān. In: Acta Orientalia, Tomus XXXVI (1-3), 99-124. Doerfer, Gerhard–W. Hesche (1989). Südoghusische Materialien aus Afghanistan und Iran, Wiesbaden. Doerfer, Gerhard (1998). Turkic languages of Iran. In: Johanson, Lars & Csató, Éva Á. (eds.). The Turkic languages. London, New York: Routledge, 273-282. Doerfer, Gerhard (1999). “İrandaki Türk Dil ve Lehçeleri ile Bunların Hayatta Kalma Şansı”, 3. Uluslar Arası Türk Dil Kurultayı 1996, Ankara, s. 303–310. Gökdağ, B. A.-Doğan, T. (2016). İran’da Türkler ve Türkçe, Akçağ Yayınları, Ankara. Tezcan, Semih (1999). “Halaççanın Önemi ve Halaçça Araştırmalarının Sürdürülmesi Gerekliliği”, Issues in Turkic Languages description and language Contact (ed. S. Fujishiro, M. Shogzito), Kyoto, 1999, s. 203-212.
Ders Konuları
 1. Ders içeriğinin ve kaynakların tanıtılması
 2. Halaç Türkçesinin Türk dili alanındaki yeri
 3. Halaç Türkçesinin tarihsel gelişimi
 4. Halaç Türkçesinin ses bilgisi
 5. Halaç Türkçesinin ses bilgisi
 6. Halaç Türkçesinin ses bilgisi
 7. Halaç Türkçesinin biçim bilgisi
 8. Halaç Türkçesinin biçim bilgisi
 9. Halaç Türkçesinin biçim bilgisi
 10. Halaç Türkçesinin biçim bilgisi
 11. Halaç Türkçesinin söz dizimi
 12. Halaç Türkçesinin söz dizimi
 13. Halaç Türkçesinin söz dizimi
 14. Halaç Türkçesinin söz dizimi
Öğrenme Çıktıları
 1. Halaççanın dil bilgisel özelliklerini öğrenirler.
 2. Halaçça metinleri okuyup anlar duruma gelir.
 3. Halaçça sözcükleri öğrenip cümleler kurabilirler.
 4. Halaçça ilgili kaynaklar hakkında bilgi sahibi olurlar.
AKTS İş Yükü İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 3.00 14 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 3 42
Proje Görevleri 0 0 0
Performans Görevleri 1 78 78
Laboratuvar 0 0 0
Staj 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 78 78
Toplam AKTS: 8 240
Değerlendirme Ölçütleri
Çalışma Sayı Katkı (%)
Genel Sınav %100
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 80
Kısa Sınavlar 0 0
Proje 1 20
Performans Görevleri 0 0
Toplam 2 %100