Mistik Hareketlerde Vahdet-i Vücüd I

Dersin Detayları
Temel İslami İlimler alt yapısına, Türkçe ve Arapça bilgisine sahip olmak.
Türkçe
Doktora
Örgün Öğretim
Seçmeli
Online
Hülya KÜÇÜK
--
Tasavvuftaki birçok konunun ve özellikle vahdet-i vücudun diğer dinlerin mistik hareketlerinde de olduğunu öğrenciye anlatmak, mistik hareketlerin ortak noktalarını tanıtmak.
Mistik hareketlerin ortak yönlerini tanımak, hepsinin odak noktasının tevhid ve vahdet-i vücud olduğu konusu.
Mahmud Erol Kılıç, İbn Arabi Düşüncesine Giriş. Hülya Küçük, Anahatlarıyla Tasavvuf Tarihine Giriş, İstanbul, 2019. Mehmed Ali Ayni: Tasavvuf Tarihi. Elmalılı Hamdi Yazır: Hak Dini Kur'an Dili (vahdet-i Vücudla ilgili ayetlerin incelenmesinde istifade edilecek). Azra Erhat: Mitoloji Sözlüğü. Alparslan Salt- cem ÇobanlıDharma Ansiklopedi.
Ders Konuları
 1. Istılahlar: Varlık ve Vahdet -I
 2. Istılahlar: Varlık ve Vahdet -II
 3. İbnü’l- Arabi’den öncekilerin varlık ve teklik hakkında görüşleri: Mitolojiler - I
 4. İbnü’l- Arabi’den öncekilerin varlık ve teklik hakkında görüşleri: Mitolojiler - II
 5. Dinler tarihinde varlık ve teklik -I: Hinduizm ve Budizm
 6. Dinler tarihinde varlık ve teklik -II: Yahudilik ve Kabbala
 7. Dinler tarihinde varlık ve teklik -III: Hristiyanlık
 8. Felsefe tarihinde varlık ve teklik -I
 9. Felsefe tarihinde varlık ve teklik -II
 10. Kadim Dönem Sufileri ve İbnü'l-Arabi-I
 11. Kadim Dönem Sufileri ve İbnü'l-Arabi-II
 12. Kadim Dönem Sufileri ve İbnü'l-Arabi-III
 13. Kadim Dönem Sufileri ve İbnü'l-Arabi-IV
 14. Günümüz Mistik Hareketlerinde Varlık, Teklik ve İbnü'l-Arabi
Öğrenme Çıktıları
 1. Öğrenci, muhtelif mistik hareketler ve bunlarda tevhid/vahdete işaret eden, ifade eden kullanımlar hakkında bilgi edinir.
AKTS İş Yükü İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 3.00 14 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 10 140
Proje Görevleri 0 0 0
Performans Görevleri 0 0 0
Laboratuvar 0 0 0
Staj 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 58 58
Toplam AKTS: 8 240
Değerlendirme Ölçütleri
Çalışma Sayı Katkı (%)
Genel Sınav %100
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20
Kısa Sınavlar 0 0
Proje 0 0
Performans Görevleri 1 80
Toplam 2 %100