KLASİK DÖNEM TASAVVUF ANLAYIŞI I

Dersin Detayları
Türkçe
Doktora
Örgün Öğretim
Zorunlu
Online
Ali Çoban
Tasavvufun Bir İlim Olarak Ortaya Çıkış Süreci, Karşılaşılan Problemler, İlk Temsilcilerinin Düşünce Dünyasının Tanınmasıdır.
H. ilk 5 asır tasavvuf düşüncesi, şahıslar ve kavramlar, tartışma konularıdır.
Şeriat ve Hakikat: Tasavvufun Teşekkül Süreci Tasavvufa Giriş Tasavvufun Oluşumu Melâmîlik Risalesi Mihanu's-Sufiyye
Ders Konuları
 1. Tasavvufun Teşekkül Süreci
 2. Sufilere Göre Selef ve Tasavvuf Düşüncesine Kaynaklığı
 3. İlk Zahitler
 4. Bir Tasavvuf Kavramı Olarak Zühd
 5. İlk Sûfîler
 6. Teşekkül Döneminde Kuran Kaynaklı Kavramlar
 7. 3-4. Asırlar Tasavvuf Literatürü
 8. Sülemî ve Tasavvuf Edebiyatındaki Yeri
 9. Melâmîlik Düşüncesi
 10. Tasavvufun Teşekkül Döneminde Ulemânın Tepkisi
 11. Sufilerin Kendini Müdafaası: Akidevî Eserler
 12. Tasavvuf Kültürü: Adabü'l-Mürid
 13. Tasavvuf ve Hayat: Zühd-Kesb İlişkisi
 14. Teşekkül Döneminde Tasavvuf Mektepleri
Öğrenme Çıktıları
 1. Tasavvufun İlk Dönem Temsilcilerini Tanır. Dinin Temel Kaynakları ile Tasavvuf Düşüncesinin İrtibatını Kurar. H. 5 Asırda Ortaya Çıkan Literatür ve Düşünceleri Tanır.
AKTS İş Yükü İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 3.00 14 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 12 15 180
Proje Görevleri 1 9 9
Performans Görevleri 1 9 9
Laboratuvar 0 0 0
Staj 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
Toplam AKTS: 8 240
Değerlendirme Ölçütleri
Çalışma Sayı Katkı (%)
Genel Sınav %100
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Proje 1 40
Performans Görevleri 1 60
Toplam 2 %100