VAHDET-İ VÜCUD METİNLERİ I

Dersin Detayları
İyi düzeyde Arapça bilgisi, nazari tasavvuf alanında terimleri anlayabilme alt yapısı
Türkçe
Doktora
Örgün Öğretim
Zorunlu
Online
Doç. Dr. Betül Gürer
yok
Tasavvuf tarihinde vahdet-i vücud geleneğini etkileri kaynakları ve temel problemleri ile tanıma
Fususu'l-hikem ve benzeri eser baz alınarak vahdet-i vücud anlayışı hakkında genel bir çerçeve
İbn-i Arabi, Fususu'l-Hikem Tercüme ve Şerhi (Trc. Avni Konuk, Hzl. M. Tahralı-S. Eraydın) MÜİF, İstanbul 2000. Toshihiko İzutsu, İbn-i Arabi'nin Fusus'udaki Anahtar Kavramlar, Kaknüs Yayınları, İstanbul 2009.
Ders Konuları
 1. İbn Arabi'nin hayatı ve eserleri
 2. Fusûsu'l-Hikem'in önemi ve tesirleri
 3. İbn Arabi ve Fususu’l-Hikem ile ilgili meseleler
 4. Fususu’l-Hikem’in tasavvuf tarihindeki yeri ve durumu
 5. Fususu’l-Hikem’deki tasavvufi konular.
 6. Fususu’l-Hikem’de tasavvufi düşünce
 7. Fususu’l-Hikem’deki yorumlama tarzı
 8. Ara sınav
 9. Fususu’l-Hikem’in tasavvufa katkısı
 10. Fusus’tan Seçmeler-I
 11. Fusus’tan Seçmeler-II
 12. Fusus’tan Seçmeler-III
 13. Fusus’tan Seçmeler-IV
 14. genel sınav
Öğrenme Çıktıları
 1. İbn Arabi'nin hayatı ve eserleri, vahdet-i vücud anlayışını kavrama
 2. Fusûsu'l-Hikem'in önemi ve tesirlerini bilir
 3. İbn Arabi ve Fususu’l-Hikem ile ilgili meseleleri tanır
 4. Fususu’l-Hikem’in tasavvuf tarihindeki yeri ve durumunu bilir
 5. Fususu’l-Hikem’deki tasavvufi konuları bilir
 6. Fususu’l-Hikem’de tasavvufi düşünceyi kavrar
 7. Fususu’l-Hikem’deki yorumlama tarzını kavrar
 8. ara sınav
 9. Fususu’l-Hikem’in tasavvufa katkısını bilir
 10. Fusus’tan Seçme metin okuyabilir
 11. Fusus'u anlayabilir
 12. Fusus şerhlerini tanır
 13. Fusus'un etkilerini kavrar
 14. genel değerlendirme
AKTS İş Yükü İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 3.00 14 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 1 38 38
Proje Görevleri 1 80 80
Performans Görevleri 2 40 80
Laboratuvar 0 0 0
Staj 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
Toplam AKTS: 8 240
Değerlendirme Ölçütleri
Çalışma Sayı Katkı (%)
Genel Sınav %100
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 80
Kısa Sınavlar 0 0
Proje 0 0
Performans Görevleri 1 20
Toplam 2 %100