TASAVVUF VE MİSTİSİZM I

Dersin Detayları
Yok
Türkçe
Doktora
Örgün Öğretim
Seçmeli
Online
Prof. Dr. Dilaver Gürer
Yok
Öğrencinin Tasavvuf ve Mistisizm hakkında akademik düzeyde bilgi almasını sağlamak
Tasavvuf ve Mistisizm ile ilgili konular
Çeşitli kitap ve fotokopiler
Ders Konuları
  1. 1. Mistisizm Tasavvuf metin okuma, 2.Mistisizm Tasavvuf metin okuma 3. Mistisizm Tasavvuf metin okuma 4. Mistisizm Tasavvuf metin okuma. 5. Mistisizm Tasavvuf metin okuma 6. Mistisizm Tasavvuf metin okuma. 6. Mistisizm Tasavvuf metin okuma, 7. Mistisizm Tasavvuf metin okuma 8. Mistisizm Tasavvuf metin okuma 9. Mistisizm Tasavvuf metin okuma. 11. Mistisizm Tasavvuf metin okuma 12. Mistisizm Tasavvuf metin okuma 13. Mistisizm Tasavvuf metin okuma 14. Mistisizm Tasavvuf metin okuma
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğrenci Tasavvuf ve mistisizm arasındaki bağlantıları öğrenir
AKTS İş Yükü İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 3.00 14 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 1 38 38
Proje Görevleri 0 0 0
Performans Görevleri 3 30 90
Laboratuvar 0 0 0
Staj 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 70 70
Toplam AKTS: 8 240
Değerlendirme Ölçütleri
Çalışma Sayı Katkı (%)
Genel Sınav %100
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 80
Kısa Sınavlar 0 0
Proje 0 0
Performans Görevleri 1 20
Toplam 2 %100