FIKHU'L-LUGA I

Dersin Detayları
Türkçe
Doktora
Örgün Öğretim
Zorunlu
Online
İsmail Hakkı SEZER
1. Öğrencinin dil, dil kuralları, sesleri, kelimeleri hakkında üretken bilgiler edinmesini, 2. Dili ana kaynaklara başvurarak daha kapsamlı biçimde öğrenmesini, 3. Dil ve fıkhu’l-luğa alanında yazılmış kitap ve sözlüklerle tanışmasını, 4. Türk dili hakkında daha detaylı düşünme ve yazma yetisi elde etmesini ve 5. Arapça ile diğer diller arasındaki karşılıklı ilişkiyi ve bunların birbirlerine hizmetlerini açıklama metodu elde etmesini sağlamak.
1. Öğrencinin dil, dil kuralları, sesleri, kelimeleri hakkında üretken bilgiler edinmesi 2. Dili ana kaynaklara başvurarak daha kapsamlı biçimde öğrenmesi 3. Dil ve fıkhu’l-luğa alanında yazılmış kitap ve sözlüklerle tanışmasını, 4. Türk dili hakkında daha detaylı düşünme ve yazma yetisi elde etmesi 5. Arapça ile diğer diller arasındaki karşılıklı ilişkiyi ve bunların birbirlerine hizmetlerini açıklama metodu elde etmesi
1. أبو الفتح عثمان أبن جني، الخصائص، دار الكاتب العربي 2. أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي، الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها 3. أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي، معجم مقاييس اللغة، 4. جار الله الزمخشري، أساس البلاغة، دار صادر، 1979. 5. أبو منصور الثعالبي، فقه اللغة وسر العربية، دار الفكر. 6. عبد الفتح الصعيدي وغيره، الإفصاح في فقه اللغة، دار الكتب العلمية، 1987، لبنان. 7. لويس عوض، مقدمة في فقه اللغة العربية، 2006
Ders Konuları
 1. 1. Arap dilinin kökeni, diller arasındaki yeri, incelik ve özellikleri
 2. 2. Sesler, heceler, kelime ve cümlelerin telaffuz ve kuruluş durumları.
 3. 4. Arap dilinin yayıldığı coğrafik alan, tarihsel dönüşümler ve lehçe farklılıkları.
 4. 5. Arap dilinin yayıldığı coğrafik alan, tarihsel dönüşümler ve lehçe farklılıkları.
 5. 6. Yöresel kelime ve söyleyişlerin durumu.
 6. 7. Dil hazinesi hakkında etimolojik ve semantik bilgiler.
 7. 8. Kelimelerin eş ve zıt anlamlılığın incelikleri.
 8. 9. Eşanlamlılar arasındaki mana düzey ve sırası.
 9. 10. Morfolojik ve gramatikal kurallardaki incelikler, Türk diliyle örtüşen yönler.
 10. 11. Arapça sözlükler, dizinler ve bunların müfredatları ve incelikleri.
 11. 12. Konulara ait müfredat ve deyişler.
 12. 13. Arap filoloji literatürü ile diğer medeniyetlerdekiler arasında kısa karşılaştırma
 13. 14. Türk alimlerin Arap fıkh’ul-luğasına hizmetleri.
 14. Arapların dil yapıtları, uygarlıklarının kültürel gelişimi ve kendine özgü nitelikleri
Öğrenme Çıktıları
 1. 1. Öğrenci dil, dil kuralları, sesleri, kelimeleri hakkında analiz yapan bilgiler edinir
 2. 2. Dili ana kaynaklara başvurarak daha kapsamlı biçimde öğrenir.
 3. 3. Dil ve fıkhu’l-luğa alanında yazılmış kitap ve sözlüklerle tanışır.
 4. 4. Türk dili hakkında daha detaylı düşünme ve yazma yetisi elde eder.
 5. 5. Arapça ile diğer diller arasındaki karşılıklı ilişkiyi ve bunların birbirlerine hizmetlerini açıklama metodu elde eder.
AKTS İş Yükü İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 3.00 0 0
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Proje Görevleri 0 0 0
Performans Görevleri 0 0 0
Laboratuvar 0 0 0
Staj 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
Toplam AKTS: 0 0
Değerlendirme Ölçütleri
Çalışma Sayı Katkı (%)
Genel Sınav %100
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 60
Kısa Sınavlar 0 0
Proje 1 40
Performans Görevleri 0 0
Toplam 2 %100