ARUZ İLMİ I

Dersin Detayları
Aruz İlmi I dersini almış olmak
Türkçe
Doktora
Örgün Öğretim
Zorunlu
Online
Prof. Dr. Muhammet Tasa
Arap Dili Belagatı ve Edebiyatının en üst düzey edebi ürünleri olan Arapça şiirleri anlayabilmek, değerlendirebilmek ve bu konuda gerekli olan Aruz ölçü ve kalıplarını öğrenmek, vezni bilinmeyen şiirlerin ölçülerini bulabilmek, vezni tespit edilen şiirleri Türkçeye çevirebilmektir.
Aruz vezinleri, Aruz ilmiyle ilgili konular.
İlmu'l-Arûz, Abdulazîz Atîk.
Ders Konuları
 1. Aruz İlmi ve el-Halîl b. Ahmed
 2. Arûz İlmine Duyulan İhtiyaç, Aruz ile Müzik arasındaki Benzerlik, Aruz Yazı Dili
 3. Aruz Makta'ları, Tefi'leler, Tefi'leleri Tespit etmek
 4. Aruz Bahirleri ve Tavîl Bahri
 5. Medîd Bahri
 6. Basît Bahri
 7. Vâfir Bahri
 8. Kâmil Bahri
 9. Hezec Bahri
 10. Racez Bahri
 11. Racez Bahri
 12. Ramel Bahri
 13. Serî' Bahri
 14. Bahirlerin Genel Olarak Değerlendirilmesi
Öğrenme Çıktıları
 1. Aruz İlmi konusunda genel bir bilgi sahibi olmak
 2. Aruz ölçü ve kalıplarını öğrenmek
 3. Vezni bilinmeyen şiirlerin ölçülerini bulabilmek
 4. Vezni tespit edilen şiirleri Türkçeye çevirebilmek
 5. Arapça şiirleri anlayabilmek
 6. Arapça şiirleri eleştirel yöntemle değerlendirebilmek
AKTS İş Yükü İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 3.00 14 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 6 14 84
Proje Görevleri 3 14 42
Performans Görevleri 6 10 60
Laboratuvar 0 0 0
Staj 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 12 12
Toplam AKTS: 8 240
Değerlendirme Ölçütleri
Çalışma Sayı Katkı (%)
Genel Sınav %100
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Proje 1 80
Performans Görevleri 1 20
Toplam 2 %100