ARAPÇA SÖZLÜK ÇALIŞMALARI I

Dersin Detayları
Türkçe
Doktora
Örgün Öğretim
Seçmeli
Online
Prof. Dr. Sedat ŞENSOY
Sözlüğün tanım ve türleri; Arapça sözlüklerin ortaya çıkışı ve Arapça sözlük yazıcılığının gelişim safhaları; Arapça sözlük yazıcılığının ilk safhası: Ses ve kombinasyon (taklibat) sisteminin özellikleri ve bu sistemle telif edilmiş sözlükler; İkinci safha: Özel alfabetik sistemin özellikleri ve bu sistemle telif edilmiş sözlükler; Üçüncü safha: Kafiye sistemi özellikleri ve bu sistemle telif edilmiş sözlükler
İmîl Bedî Yakub, el-Me'âcimu'l-Lugaviyyetu'l-Arabiyye, Dâru'l-İlm li'l-Melâyîn, Beyrut, 1985.
Ders Konuları
 1. Sözlüğün tanımı, Mucem ve Kamus gibi kelimelerin lugat anlamları
 2. Sözlük Türleri
 3. Arapça Sözlüklerin Ortaya Çıkışı
 4. Genel olarak Arapça sözlük yazıcığılının geçirdiği safhalar
 5. Arapça sözlük yazıcılığının ilk safhası: el-Halil b. Ahmed'in ortaya koyduğu ses ve kombinasyon sistemi
 6. el-Halil b. Ahmed'in Kitâbu'l-Ayn'ı
 7. el-Halil b. Ahmed'in Kitâbu'l-Ayn'ı II
 8. el-Ezheri'nin Tehzîbu'l-Luga'sı
 9. Ebû Ali el-Kâlî'nin el-Bari' adlı sözlüğü
 10. Arapça sözlük yazıcılığının ikinci safhası: Özel alfabe sistemi ve İbn Dureyd'in el-Cemhera adlı sözlüğü
 11. Ahmed b. Fâris'in Mekâyîsu'l-Luga adlı sözlüğü
 12. Arapça sözlük yazıcılığının ikinci safhası: Kafiye sistemi ve el-Cevherî'nin es-Sıhâh adlı sözlüğü
 13. İbn Manzûr'un Lisânu'l-Arab adlı sözlüğü
 14. el-Fîrûzâbâdî'nin el-Kamûsu'l-Muhît adlı sözlüğü
Öğrenme Çıktıları
 1. Klasik Arapça Sözlükler hakkında bilgi sahibi olur.
AKTS İş Yükü İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 3.00 14 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 10 140
Proje Görevleri 0 0 0
Performans Görevleri 1 25 25
Laboratuvar 0 0 0
Staj 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 33 33
Toplam AKTS: 8 240
Değerlendirme Ölçütleri
Çalışma Sayı Katkı (%)
Genel Sınav %100
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Proje 1 50
Performans Görevleri 1 50
Toplam 2 %100