HETERODOKS İSLAMİ AKIMLAR I

Dersin Detayları
İslam Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı Doktora programına 2020-2021 öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak
Türkçe
Doktora
Örgün Öğretim
Seçmeli
Online
Dr. Öğr. Üyesi Aytekin Şenzeybek
-
Heterodoks İslami akımların inanç kökenlerini tespit ederek İslam dünyasına etkilerini analiz etmek.
Kökeni İslam öncesi din, kültür ve medeniyetlere dayanan heretik düşüncenin İslam dünyasına hangi kanaldan girerek İslami kılıfa büründürüldüğünü ve Müslümanlar üzerindeki etkilerini analiz etmek.
Muhammed Abid el-Cabiri: Arap-İslam Aklının Oluşumu; Sibel Özbudun: Hermes'ten İdris'e Bir Dinsel Geleneğin Dönüşüm Dinamikleri; Şemsettin Günaltay: Antik Yunan Felsefesinin İslam Dünyasına Girişi; Kybalion; Melhem Chokr: İslam'ın Hicri İkinci Asrında Zındıklık ve Zındıklar; Mehmet Dalkılıç: İslam Mezheplerinde Ruh; Hadiye Ünsal: Tefsirde Heterodoksi Kadiyanilik ve Kur'an
Ders Konuları
 1. Heterodoks kavramı ve tarihsel gelişim süreci
 2. Abbasiler öncesi dönemde heretik düşüncenin İslam'a girişi
 3. İslam öncesi dönemdeki Arap kültür ve medeniyetinin heretik İslam düşüncesine etkileri
 4. Hermetizm ve kadim Mısır dinlerinin heretik İslam düşüncesine etkileri
 5. Antik Yunan düşüncesinin heretik İslam düşüncesine etkileri
 6. Kadim Fars kültürü ve dinlerinin heretik İslam düşüncesine etkileri
 7. Hint dinlerinin heretik İslam düşüncesine etkileri
 8. Yahudiliğin heretik İslam düşüncesine etkileri
 9. Hıristiyanlığın heretik İslam düşüncesine etkileri
 10. İslam'da ortaya çıkan heteroks dini akımların temel özellikleri
 11. Heterodoks İslami akımların dini yorumlama metodolojisi: Batıni te’vil
 12. Heterodoks İslami akımların temel inançları: 1-Tecelli ve zuhur
 13. Heterodoks İslami akımların temel inançları: 2-Tenasüh ve türevleri
 14. Heterodoks İslami akımların temel inançları: 3- Ahiret
Öğrenme Çıktıları
 1. İslam düşüncesinin yalnızca ana akımlardan oluşmadığını kavrar.
 2. Heretik görüşlerin hangi kaynaklardan beslendiğini öğrenir.
 3. İslam düşüncesindeki heretik görüşlerin temel özelliklerini öğrenir.
 4. Hetrodoks akımların temel inançları konusunda derinlemesine bilgi sahibi olur.
AKTS İş Yükü İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 3.00 14 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Proje Görevleri 0 0 0
Performans Görevleri 0 0 0
Laboratuvar 0 0 0
Staj 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 198 198
Toplam AKTS: 8 240
Değerlendirme Ölçütleri
Çalışma Sayı Katkı (%)
Genel Sınav %100
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Proje 1 60
Performans Görevleri 1 40
Toplam 2 %100