İLK DÖNEM İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ METİNLERİ I

Dersin Detayları
Yok
Türkçe
Doktora
Örgün Öğretim
Zorunlu
Online
Prof. Dr. Seyit BAHCIVAN
Yok
Öğrenciyi İslam Mezhepleri Tarihi erken dönem klasikleri hakkında derinlemesine bilgi sahibi yapmak.
İslam Mezhepleri Tarihi alanında erken dönemde ortaya çıkan mezheplerin oluşum süreçlerini içerir.
Ebu Hanife (1980). Ebu Hanife'nin Beş Eseri. Çevirmen. Mustafa Öz. İstanbul: İfav Yayınları. Eş'ari (1980). Makâlâtu'l-İslâmiyyîn. Wisbaden. Şehristani (1968). el-Milel ve'n-Nihal. Kahire: Halebi Yayınları. Ebu'l-Muti en-Nesefi (2013). Kitabu'r-Red. thk. Seyit Bahcıvan.
Ders Konuları
 1. el-Fıkhu'l-Ebsat'tan Metin Okumaları I.
 2. el-Fıkhu'l-Ebsat'tan Metin Okumaları II.
 3. Kitabu'r-Radd'den Metin Okumaları I.
 4. Kitabu'r-Radd'den Metin Okumaları II.
 5. Kitabu'r-Radd'den Metin Okumaları III.
 6. el-Fark beyne'l-Fırak'tan Metin Okumaları I.
 7. el-Fark beyne'l-Fırak'tan Metin Okumaları II.
 8. el-Milel ve'n-Nihal'den Metin Okumaları I.
 9. el-Milel ve'n-Nihal'den Metin Okumaları II.
 10. el-Milel ve'n-Nihal'den Metin Okumaları III.
 11. el-Milel ve'n-Nihal'den Metin Okumaları IV.
 12. Makâlâtu'l-İslâmiyyîn'den Metin Okumaları I.
 13. Makâlâtu'l-İslâmiyyîn'den Metin Okumaları II.
 14. Makâlâtu'l-İslâmiyyîn'den Metin Okumaları III.
 15. FİNAL SINAVI.
Öğrenme Çıktıları
 1. Öğrenci erken dönem İslam Mezhepleri Tarihi literatürünü derinlemesine tanır.
 2. Erken dönem kaynaklarını nasıl kullanacağını bilir.
AKTS İş Yükü İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 3.00 14 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 2 90 180
Proje Görevleri 0 0 0
Performans Görevleri 2 9 18
Laboratuvar 0 0 0
Staj 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
Toplam AKTS: 8 240
Değerlendirme Ölçütleri
Çalışma Sayı Katkı (%)
Genel Sınav %100
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 80
Kısa Sınavlar 1 0
Proje 1 0
Performans Görevleri 1 20
Toplam 4 %100