YAZILI KAYNAKLARINA GÖRE ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK I

Dersin Detayları
Türkçe
Doktora
Örgün Öğretim
Seçmeli
Online
Prof. Dr. Doğan KAPLAN
Yok
Öğrencilere, Türkiye'de hatırı sayılır bir varlıkları olan Alevi-Bektaşi yurttaşların inanç esasları, erkânı hakkında yeterli seviyede bilgi vermektir. Alevi kolektif belleğini besleyen yazılı kaynakları tanıtmak.
Aleviliğin temel yazılı kaynakları hakkında bilgi verildikten sonra özellikle Türkiye Diyanet Vakfı'nın Alevi-Bektaşi Klasikleri serisinden yayınladığı 14 adet kaynağın içerikleri analiz edilmektedir.
Kaplan, D. (2019) Yazılı kaynaklarına göre Alevilik. 5.basım. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Hacı Bektaş Veli (2007). Şerh-i Besmele. Haz. Hamiye Duran. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Hacı Bektaş Veli (2007). Makâlât. Haz. Ali Yılmaz-Mehmet Akkuş. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Şeyh Safi Buyrukları (2015). Haz. Doğan Kaplan. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.
Ders Konuları
 1. Alevi yazılı literatürüne giriş ve Diyanetin Alevi-Bektaşi Klasikleri Serisi.
 2. Şerh-i Besmele eseri hakkında.
 3. Makâlât-ı Hacı Bektaş Veli hakkında.
 4. Velâyetnâme-i Hacı Bektaş Veli Hakkında
 5. Şeyh Safi Buyrukları Hakkında
 6. Şeyh Safi Buyrukları Hakkında II
 7. Erkânnâme Hakkında.
 8. Kaygusuz Abdal'ın Eserleri.
 9. Fütüvvetnameler
 10. Faziletnâmeler
 11. Maktel-i Hüseyinler
 12. Cenknâmeler
 13. Ca'li eserler
 14. Genel Değerlendirme
 15. FİNAL SINAVI
Öğrenme Çıktıları
 1. Öğrenci Alevi yazılı literatürü hakkında bilgi sahibi olur.
 2. Öğrenci, Buyrukların Aleviliğin erkan kitapları olduğunu kavrar.
 3. Alevi kolektif belleğinin içeriği hakkında bilgi sahibi olur.
AKTS İş Yükü İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 3.00 14 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Proje Görevleri 0 0 0
Performans Görevleri 0 0 0
Laboratuvar 0 0 0
Staj 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 198 198
Toplam AKTS: 8 240
Değerlendirme Ölçütleri
Çalışma Sayı Katkı (%)
Genel Sınav %100
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Proje 1 60
Performans Görevleri 1 40
Toplam 2 %100