CEZA HUKUKU

Dersin Detayları
Türkçe
Ön Lisans
Örgün Öğretim
Zorunlu
Online
Öğr. Gör. Gülten Duran Altınışık
Suç teşkil eden insan davranışları, suçun unsurları ve müeyyidelerinin nasıl tetkik edileceğini genel olarak kavranması ile Türk Ceza Kanunun genel hükümlerinin yorumlanabilmesi amaçlanmaktadır.
Ceza genel hukukunun temel ilkelerini, kaynaklarını, uygulama alanını, suç genel teorisini, suçun unsurlarını, suçun özel görünüş biçimlerini, ceza ve güvenlik tedbirleri, adli sicil kaydı hakkında bilgileri içermektedir
Özbek, Veli Ö. vd..(2018), Ceza Genel Hukuku Temel Bilgiler, 9. Baskı, Ankara: Seçkin kitabevi Demirbaş, Timur (2018), Şematik Ceza Hukuku Genel Hükümler, 2. Baskı, Ankara: Seçkin kitabevi
Ders Konuları
 1. Ceza hukukunun temel kavramları, kaynakları ve tarihi gelişimi
 2. Ceza hukukunun temel ilkeleri ve ce ceza kurallarının yorumu
 3. Ceza hukuku kurallarının uygulama alanı
 4. Suç genel teorisi ve suçun yapısal unsurları
 5. Suçun unsurları dışında kalan hususlar
 6. Tipe uygun fiil unsuru
 7. Hukuka aykırılık unsuru
 8. Kusurluluk unsuru
 9. suçun özel görünüş şekilleri
 10. Ceza hukuku yaptırımları ve ceza türleri
 11. Güvenlik tedbirleri
 12. Cezanın belirlenmesi ve bireyselleştirilmesi
 13. Ceza ve dava ilişkisini düşüren sebepler
 14. Adli sicildeki bilgilerin silinmesi
Öğrenme Çıktıları
 1. Ceza hukukuna ilişkin kavram ve kurumları tanımlayabilirler
 2. Ceza hukuku ile diğer hukuk dalları arasındaki ilişkiyi açıklayabilirler
 3. Ceza hukuku kurallarının uygulama alanını kavrayabilirler
 4. Suç genel teorisi ve suç yolu ve suçun unsurlarını kavrarlar
 5. Suçun özel görünüş şekillerini kavrar
 6. Yaptırım ve güvenlik tedbirlerini kavrarlar
AKTS İş Yükü İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 3.00 14 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Proje Görevleri 1 43 43
Performans Görevleri 0 0 0
Laboratuvar 0 0 0
Staj 0 0 0
Ara Sınavlar 1 25 25
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 40 40
Toplam AKTS: 5 150
Değerlendirme Ölçütleri
Çalışma Sayı Katkı (%)
Ara Sınav 1 %40
Genel Sınav %60
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 70
Kısa Sınavlar 0 0
Proje 0 0
Performans Görevleri 1 30
Toplam 3 %100