İNFAZ HUKUKU

Dersin Detayları
Türkçe
Ön Lisans
Örgün Öğretim
Zorunlu
Online
Seyida ERKEK
Cezaların infazını anlatmak, infaz hukukunun amacını, hükümlülerin hak ve yükümlülüklerini ve infaz kurumlarının yapısı ve işleyişinin anlaşılmasını sağlamak
Cezaevi İdaresi ve İnfaz Hukuku
DEMİRBAŞ, Timur (2020) İnfaz hukuku, Seçkin Yayıncılık. Özgenç, İzzet, Cumhur ŞAHİN (2020) İnfaz hukuku, Seçkin Yayıncılık.
Ders Konuları
 1. İnfaz hukukunun temel kavramları
 2. İnfaz hukukuna ilişkin ilkeler, infazın hukuktaki yeri
 3. Ceza kavramı, nitelikleri, türleri ve infazı
 4. Ceza ilamlarının infazı ve infaz sistemleri
 5. İnfaz kurumuna kabul, infazın planlanması ve hükümlüye etkisi
 6. Hükümlünün hak ve yükümlülükleri
 7. İnfaz kurumlarında uygulanacak rejim
 8. Ceza infaz kurumlarında düzen ve güvenlik
 9. Hükümlülerin nakli, tahliye hazırlığı ve infaz sonrası
 10. İnfaz kurumları
 11. İnfaz kurumları
 12. İnfaz kurumlarının idaresi ve infaz personeli
 13. Özel infaz şekilleri, İnfaza ara verilmesi, infazı engelleyen nedenler
 14. İnfazın denetlenmesi
Öğrenme Çıktıları
 1. İnfaz kavramını ve infazın amacını kavrar
 2. Cezaların infaz şekillerini öğrenir
 3. Ceza infaz kurumlarının güvenlik ve düzenini bilir
 4. İnfaz kurumlarının idaresi hakkında bilgi sahibi olur
AKTS İş Yükü İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 3.00 14 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 1 15 15
Proje Görevleri 0 0 0
Performans Görevleri 1 18 18
Laboratuvar 0 0 0
Staj 0 0 0
Ara Sınavlar 1 30 30
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 45 45
Toplam AKTS: 5 150
Değerlendirme Ölçütleri
Çalışma Sayı Katkı (%)
Ara Sınav 1 %40
Genel Sınav %60
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 70
Kısa Sınavlar 0 0
Proje 0 0
Performans Görevleri 1 30
Toplam 3 %100