AKADEMİK YAZIM

Dersin Detayları
Türkçe
Ön Lisans
Örgün Öğretim
Seçmeli
Online
Seyida ERKEK
Öğrencilerin akademik olarak gereksinim duyacakları bilgileri elde etmesi ve bu bilgileri aktarabilmelerini göstermeyi amaçlamaktadır.
Akademik yazım nedir, akademik yazımda temel kurallar nelerdir, bilimsel araştırma nasıl yapılır?
KAN, Mustafa Onur (2018), Akademik Yazma, Eğiten kitap, 1. Baskı
Ders Konuları
 1. Dersin yürütülmesi ile ilgili esaslar, dersin amacı ve kapsamı hakkında bilgiler.
 2. Akademik yazım nedir, akademik yazımın diğer yazım türlerinden farkları nedir
 3. Akademik metinlerin öğeleri: başlık, özet, anahtar kelimeler, giriş, yöntem, bulgu, tartışma.
 4. Akademik yazımda temel kurallar: Başlık yazımı, özet yazımı, anahtar kelime seçimi.
 5. Akademik yazımda temel kurallar: Giriş bölümünün yazımı
 6. Yöntem bölümünün temel bileşenleri desen-model-teknik nasıl yazılır?
 7. Bulgu bölümü nasıl yazılır?
 8. Tartışma ve sonuç bölümü nasıl yazılır?
 9. Kaynak tarama, literatür ve atıf.
 10. Bilimsel çalışmalarda kaynakça yönetimi ve yardımcı yazılımlar.
 11. Bilimsel araştırma nasıl yapılır?
 12. Bilimsel araştırmalarda elektronik kaynakların etkin kullanımı
 13. Etik ve bilim etiği
 14. Bilimsel araştırma ve yayın etiği türleri
Öğrenme Çıktıları
 1. Bilimsel yazımın özelliklerini bilir ve bilimsel yazıları diğer yazım türlerinden ayırt eder.
 2. Bilimsel yazımın bölümlerini tanımlar ve özelliklerini açıklar.
 3. Bilimsel yazımda etik, haklar ve izinler konusunu bilir.
 4. Akademik makale örneklerini inceler.
AKTS İş Yükü İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 2.00 14 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Proje Görevleri 0 0 0
Performans Görevleri 1 2 2
Laboratuvar 0 0 0
Staj 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
Toplam AKTS: 2 60
Değerlendirme Ölçütleri
Çalışma Sayı Katkı (%)
Ara Sınav 1 %40
Genel Sınav %60
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 40
Kısa Sınavlar 0 0
Proje 0 0
Performans Görevleri 1 60
Toplam 3 %100