KİMYA ÖĞRETİMİNDE ALTERNATİF ÖLÇME DEĞERLENDİRME

Dersin Detayları
-
Türkçe
Yüksek Lisans
Örgün Öğretim
Seçmeli
Online
Doç. Dr. Ayşegül DERMAN
Yok
Klasik ve alternatif değerlendirme tekniklerini tanıyarak, alternatif değerlendirme teknikleri ile ilgili soru hazırlama, uygulama ve puanlama becerisi kazanabilme.
Ölçme ve Değerlendirmede temel kavramlar, Klasik Değerlendirme Teknikleri, Alternatif Değerlendirme Teknikleri: Tanıtımı, Hazırlanması-Uygulanması-Puanlanması
Bahar, M., Nartgün, Z., Durmuş, S., & Bıçak, B. (2012). Geleneksel-Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Öğretmen El Kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. Atılgan, H. & Doğan, N. ve Kan, A. (2006). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (Ed. Hakan Atılgan), Ankara: Anı Yayıncılık. Ustaoğlu A., Doruk B.K, Aytaç B., ve diğerleri(2014) Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (Ed. Savaş Baştürk), Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık
Ders Konuları
 1. Ölçme ve Değerlendirmede Temel Kavramlar
 2. Ölçek ve Ölçek Türleri
 3. Klasik ve Alternatif Değerlendirme Nedir?
 4. Klasik Değerlendirme Teknikleri: Tanıtımı-Avantajları-Sınırlılıkları (Açık uçlu sorular, Kısa cevaplı sorular, D/Y soruları)
 5. Klasik Değerlendirme Teknikleri: Tanıtımı-Avantajları-Sınırlılıkları (Eşleştirme tipi sorular, Çoktan seçmeli sorular, Boşluk doldurma tipi sorular)
 6. Alternatif Değerlendirme Teknikleri: Tanıtımı-Avantajları-Sınırlılıkları (Tanılayıcı Dallanmış Ağaç, Yapılandırılmış Grid)
 7. Alternatif Değerlendirme Teknikleri: Tanıtımı-Avantajları-Sınırlılıkları (Anlam Çözümleme Tabloları, Kelime İlişkilendirme, Kontrol Listesi)
 8. Alternatif Değerlendirme Teknikleri: Tanıtımı-Avantajları-Sınırlılıkları (Akran Değerlendirme, Öz değerlendirme)
 9. Alternatif Değerlendirme Teknikleri: Tanıtımı-Avantajları-Sınırlılıkları (Portfolyo, Proje)
 10. Kavram Haritaları: Teorik Temelleri ve Novak tipi kavram haritası hazırlama
 11. Kavram Haritalarında Puanlama Yöntemleri
 12. Kavram Haritaları: İndisleme Yöntemi
 13. Kavram Haritaları: Boşluk Doldurma Tipi Kavram Haritaları (kavram ve ilişki boşluklu haritalar)
 14. Genel Sınav
Öğrenme Çıktıları
 1. Ölçme ve değerlendirmede temel kavramları tanır ve ayırt eder,
 2. Klasik değerlendirme tekniklerini tanır, avantaj ve sınırlılıklarının farkında olur,
 3. Alternatif değerlendirme tekniklerini tanır, avantaj ve sınırlılıklarının farkında olur,
 4. Klasik ve alternatif değerlendirme tekniklerini sentezleyebilir,
 5. Belirlenen alternatif değerlendirme teknikleri ile hazırlama, belli bir gruba uygulama ve uygulama sonuçlarını puanlama becerisi kazanır.
 6. Farklı kavram haritası oluşturma tekniklerine göre kavram haritası hazırlama, belli bir gruba uygulama ve kavram haritalarını puanlama becerisi kaza
AKTS İş Yükü İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 3.00 14 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 13 10 130
Proje Görevleri 0 0 0
Performans Görevleri 5 12 60
Laboratuvar 0 0 0
Staj 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 8 8
Toplam AKTS: 8 240
Değerlendirme Ölçütleri
Çalışma Sayı Katkı (%)
Genel Sınav %100
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 70
Kısa Sınavlar 0 0
Proje 0 0
Performans Görevleri 5 30
Toplam 6 %100