ÇOCUK EDEBİYATINDA DİNİ MOTİFLER I

Dersin Detayları
yok
Türkçe
Örgün Öğretim
Seçmeli
Online
Dr. Öğr. Üyesi M. Fatih TURANALP
yok
Çocuk edebiyatına hakim, çocuk edebiyatını din eğitimi bilimi temelinde inceleyen, ulaştığı veri ve yorumları din eğitimi biliminde ve çocuk din eğitiminde kullanan, dini motifleri çocuk edebiyatına uyarlayan bilim insanı yetiştirmektir.
Çocuk edebiyatı, çocuk edebiyatında var olan din eğitimi unsurları..
M. Fatih Turanalp. Dinî İçerikli Çocuk Kitapları. Aybil Yayınları, 2017.
Ders Konuları
 1. Çocuk kitaplarının türlerini tanır.
 2. Çocuk ve Çocukluk kavramlarına hakim olur.
 3. Din eğitiminde çocuk edebiyatının yeri ve önemine dair bilgi sahibi olur, din eğitimi bilimine yeni yorum ve verilerle katkı sağlar.
 4. Mistik eserlerde yer alan çocuk figürlerini ve algısını bilir.
Öğrenme Çıktıları
 1. Çocuk Edebiyatında Kavramsal Çerçeve
 2. Çocuk Edebiyatında Dini Motifler
 3. Din Eğitiminde Çocuk Edebiyatı
 4. Din Eğitimi Bağlamında Kuşaklar
 5. Çocuk Edebiyatı Tarihi
 6. 20. yüzyılda Yeni Çocuk ve Çocukluk Anlayışı
 7. Dünya Çocuk Edebiyatı Tarihine Genel Bir Bakış
 8. Çocuk Edebiyatında Gelenek, Kültür ve Eğitime Bakış
 9. Çocuğa Dönük Felsefi Metinler
 10. Okulun Ortaya Çıkışı ve Bu Döneme Dönük Edebiyatın Oluşumu
 11. Masal ve Mitolojinin Çoçuğa Göreliği
 12. Din Eğitimi Biliminde Çocuk Edebiyatının Yeri
 13. Çocuk ve Çocukluk Kavramına Bakış
AKTS İş Yükü İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 3.00 14 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 1 78 78
Proje Görevleri 1 50 50
Performans Görevleri 1 70 70
Laboratuvar 0 0 0
Staj 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
Toplam AKTS: 8 240
Değerlendirme Ölçütleri
Çalışma Sayı Katkı (%)
Genel Sınav %100
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Proje 1 60
Performans Görevleri 1 40
Toplam 2 %100