DİN PEDAGOJİSİ I

Dersin Detayları
Yok
Türkçe
Yüksek Lisans
Örgün Öğretim
Seçmeli
Online
Prof. Dr. Muhiddin Okumuşlar
Bu programın amacı din eğitimi biliminde pedagojik yaklaşımın pratik ve teorik verilerinden yararlanabilen, modern insanın ilgi ve ihtiyaçlarını fark edebilen, bu ilgi ve ihtiyaçlar doğrultusunda din dilini güncelleyen bilim insanı yetiştirmektir.
Din pedagojisi eğitimin amacı; önemi, kapsamı; din eğitimi biliminde pedagojik düşünme ve uygulama, çoğulcu din öğretim metodlarını pedagojik bakış açısıyla yorumlama, öğrenci merkezli anlayış temelinde din dilini revize etmek ders içeriğini oluşturmaktadır.
1. Çocuklar için 5 sevgi dili. Gary Chapman- Dr. Ross Campbell. (2018) 2. Birey ve Dini. Goldon W. Allport. (2005) 3. Çocuğun Gözüyle Dünya. Jean Piaget. (2019) 4. Çocuk Psikolojisi. Jean Piaget. (2016) 5. Çocukta Dini Duygu ve Düşüncenin Gelişimi. Kerim Yavuz. (2012) 6. Eğitim Üzerine. Zygmunt Bauman. (2020) 7. Fıtrattan Dine. Muhiddin Okumuşlar. (2002) 9. Yapılandırmacı Yaklaşım ve Din Eğitimi. Muhiddin Okumuşlar. (2014)
Ders Konuları
 1. Gelişim Dönemleri ve Din Eğitimi
 2. Dini Bilgiyi Öğrenme Teorileri
 3. Pedagoji Temelli Din ve Maneviyat
 4. Din Eğitiminin Gerekliliği ve Din Eğitiminin "Din"i
 5. İslam Eğitiminin Karakteristik Yapısı ve Yöntem İlişkisi
 6. Din Öğretimi Becerileri
 7. Din Öğretimi Becerilerini Gelişimsel Olarak Değerlendirme
 8. Pedagojik Açıdan Din Dilini Okuma
 9. Temel Pedagojik Prensipler
 10. Pedagojik Açıdan Dini Çoğulculuk
 11. Güncel Pedagoji Kuramları
 12. Pedagoji Tanımı, Öğretme Teorisi ve Pratiği
 13. Andragoji ile Pedagoji Arasındaki Fark
 14. Din Eğitimi Teorilerinde Pedagoji
Öğrenme Çıktıları
 1. Din eğitiminde pedagoji bilimi verilerini kullanır.
 2. Kendi tecrübeleri ile dinlerin öznel tecrübeleri arasındaki benzerlikleri belirler.
 3. Din eğitimi bilimine bireyin gelişim özelliklerini temelinde yaklaşım benimser.
 4. Çoğulcu din eğitimi metodlarını bilir ve din eğitimi sürecini bu metotlar doğrultusunda kurgular.
 5. Güncel din dilini öğretim materyali oluştururken kullanır
 6. Din pedagojisi alanında verileri çözümler, sosyolojik ve psikolojik perspektif kazanır ve bu kazanımları din eğitimi biliminde veri olarak kullanır.
AKTS İş Yükü İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 3.00 14 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 1 78 78
Proje Görevleri 1 40 40
Performans Görevleri 2 40 80
Laboratuvar 0 0 0
Staj 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
Toplam AKTS: 8 240
Değerlendirme Ölçütleri
Çalışma Sayı Katkı (%)
Genel Sınav %100
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Proje 1 50
Performans Görevleri 1 50
Toplam 2 %100