DİN EĞİTİMİNİN PROBLEMLERİ I

Dersin Detayları
yok
Türkçe
Örgün Öğretim
Zorunlu
Online
Prof. Dr. Mustafa TAVUKÇUOĞLU
yok
Din eğitimini sorunlarını tanılayıp çözüm üretebilen, çağdaş din eğitimi yaklaşımlarını eleştirel bir gözle inceleyen, değişen ve dönüşen toplumun din eğitimi ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde bilgi ve beceriye sahip bireyler yetiştirmek.
Yabancı ülkelerde İslam Din Eğitimi, Aile'de din eğitimi ve problemleri, Yaygın ve Örgün Din Eğitimin Problemleri..
Cemil Osmanoğlu ve M. Şevki Aydın. Kültürlerarası Din Eğitimi. İstanbul Nobel Yayıncılık,2016
Ders Konuları
 1. Din Eğitiminde Kavramlar
 2. Örgün Din Eğitimi ve Problemleri
 3. Yaygın Din Eğitimi ve Problemleri
 4. Aile'de Din Eğitimi ve Problemi
 5. Almanya’da İslam Din Eğitimi Ve Problemleri
 6. Avusturya’da ve Belçika'da Din Eğitimi ve Problemleri
 7. Okullardaki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersleri ve Sorunları
 8. Türkiye’de Din Eğitimin Geleceği
 9. Dini İletişim ve Rehberlik
 10. Dini Çoğulculuk ve Din Eğitimi
 11. Ruh Sağlığı ve Din Eğitimi
 12. Barış Eğitimi ve İslam
 13. Medyadaki Dini Faaliyetler ve Sorunlar
 14. Dini Sosyal Hizmet Alanları ve Problemleri
Öğrenme Çıktıları
 1. Klasik ve güncel dini meseleleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 2. Din eğitimine dair sorunların farkında olur.
 3. Din içi farklılıkları birer zenginlik olarak değerlendirir, bireylerin bu bilinci kazanmasını sağlar.
AKTS İş Yükü İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 3.00 14 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 1 60 60
Proje Görevleri 0 0 0
Performans Görevleri 1 70 70
Laboratuvar 0 0 0
Staj 0 0 0
Ara Sınavlar 1 68 68
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
Toplam AKTS: 8 240
Değerlendirme Ölçütleri
Çalışma Sayı Katkı (%)
Genel Sınav %100
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Proje 1 40
Performans Görevleri 1 60
Toplam 2 %100