İLERİ BİLGİSAYAR GRAFİKLERİ

Dersin Detayları
Türkçe
Yüksek Lisans
Örgün Öğretim
Seçmeli
Online
Öğr.Gör.Dr. Vahit TONGUR
Bu dersin amacı, modern bilgisayar grafiği metodları ve teknikleri konularında bilgi kazandırmaktır. Öğrencilere, bilgisayar grafiği alanındaki karmaşık problemleri etkin şekilde çözme bilgi ve becerisi kazandırır. Bu ders, öğrencileri, bu alanda ileri çalışma ve araştırma yapacak düzeye getirmeyi hedefler.
3B bilgisayar grafiğinin temel kavramları, yerel ve global aydınlatma, 3B modelleme, örgü yapısı, yüzey ve hacimsel modelleme, kinematik, katı cisim dinamikleri, parçacık sistemleri, yay-kütle sistemleri, modern bilgisayar grafiği yazılım/donanım sistemleriyle pratik deneyim.
Parent, “Computer Animation: Algorithms and Techniques”, Morgan Kaufmann Akenine-Moller, E. Haines, N. Hoffman, “Real-Time Rendering”, AK Peters
Ders Konuları
 1. Giriş
 2. 3B bilgisayar grafiğinin temel kavramları
 3. Aydınlatma: yerel aydınlatma, ışın izleme
 4. Aydınlatma: radyosite, foton eşleme
 5. Görünürlük ve doku
 6. 3B modelleme
 7. Örgü yapısı ve işleme
 8. Yüzey Modelleme
 9. Hacimsel modelleme
 10. Ters Kinematik
 11. Katı cisim dinamikleri
 12. Parçacık sistemleri
 13. Yay-kütle sistemleri
 14. Proje sunumları ve değerlendirme
Öğrenme Çıktıları
 1. Bilgisayar grafiği ile ilgili konularda bilgi birikimi kazanır
 2. Karmaşık yazılımları gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında tasarlayabilme ve gerçekleyebilme; modern bilgisayar grafiği tasarlama metodolojilerini uygulama becerisi kazanır
 3. Modern bilgisayar grafiği sistemleri tasarlamak ve geliştirmek için modern araç ve teknikleri seçme ve kullanma becerisi kazanır
AKTS İş Yükü İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 3.00 14 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 8 14 112
Proje Görevleri 1 80 80
Performans Görevleri 1 6 6
Laboratuvar 0 0 0
Staj 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
Toplam AKTS: 8 240
Değerlendirme Ölçütleri
Çalışma Sayı Katkı (%)
Genel Sınav %100
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0
Kısa Sınavlar 1 30
Proje 1 70
Performans Görevleri 0 0
Toplam 2 %100