Klasik Türk Edebiyatında Mizah

Dersin Detayları
-
Türkçe
Doktora
Örgün Öğretim
Zorunlu
Online
Doç. Dr. Fatih BAŞPINAR
-
Klasik Türk Edebiyatında mizahın yerini ortaya koymak, mizahi eserleri ve nüktedan şairleri tanıtmak
Klasik Türk Edebiyatında mizahın yeri, mizahi eserler, nüktedan şairler
Usta, Ç. (2009). Mizah Dilinin Gizemi. Akçağ Yayınları, Ankara. Kahya, Y. (ed.) (2019). Mizah Kitabı. TEDEV Yayınları, İstanbul.
Ders Konuları
 1. Klasik Türk Edebiyatında mizahın yeri
 2. Mizahla ilgili kavramlar (nükte, latife, hiciv, hezl vs.)
 3. Klasik Türk Edebiyatında mizahla ilgili yapılan çalışmalar
 4. Letaifnameler
 5. Manzum metinlerde mizah
 6. Harnâme (Şeyhî)
 7. Sihâm-ı Kazâ (Nef‘î)
 8. Mensur metinlerde mizah
 9. Şikâyetnâme (Fuzûlî)
 10. Bengînâme (Basîrî)
 11. Tezkirelerde mizah (Teşrîfâtu’ş-Şu‘arâ, Güftî)
 12. Tezkirelerde mizah (Heşt Bihişt, Sehî)
 13. Tezkirelerde mizah (Tezkiretü’ş-Şu ‘arâ, Latîfî)
 14. Tezkirelerde mizah (Meşâ‘irü’ş-Şu‘arâ, Âşık Çelebi)
Öğrenme Çıktıları
 1. Klasik Türk Edebiyatında mizah unsularını tanır
AKTS İş Yükü İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 3.00 14 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 6 14 84
Proje Görevleri 0 0 0
Performans Görevleri 6 14 84
Laboratuvar 0 0 0
Staj 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
Toplam AKTS: 8 240
Değerlendirme Ölçütleri
Çalışma Sayı Katkı (%)
Genel Sınav %100
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 80
Kısa Sınavlar 0 0
Proje 1 20
Performans Görevleri 1 0
Toplam 3 %100