KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA EDEBİ TENKİT

Dersin Detayları
Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Doktora Programı öğrencilerinden Eski Türk Edebiyatı alanında uzmanlaşmak isteyenler "Klasik Türk Edebiyatında Edebi Tenkit" dersini alabilirler.
Türkçe
Doktora
Örgün Öğretim
Zorunlu
Online
Doç. Dr. İncinur ATİK GÜRBÜZ
-
Klasik Türk edebiyatında eleştiriyle ilgili metinlerle bunların üsluplarının öğretilmesi
Tenkit kavramı, tenkidin Türk edebiyatındaki gelişimi, klasik Türk edebiyatında tenkit çeşitleri, tenkitle ilgili çalışmalar, divanlarda, mesnevilerde, tezkirelerde vb. tenkit
Divanlar, mesneviler, tezkireler, belagat kitapları Coşkun, M. (2007). Klasik Türk Şiirinde Edebi Tenkit, 2007, Ankara, Tolasa, H. (1983). Sehî, Latîfî, Âşık Çelebi Tezkirelerine Göre 16. Yüzyılda Edebiyat Araştırma ve Eleştirisi, 1983, İzmir. Tökel, DA (2003). “Divan Şiirinde Eleştiri”. Hece Dergisi (Eleştiri Özel Sayısı) (7): 77-78.
Ders Konuları
 1. Tenkit kavramı, tenkidin Türk edebiyatındaki gelişimi
 2. Tenkit kavramı, tenkidin Türk edebiyatındaki gelişimi
 3. Klasik Türk edebiyatında tenkit
 4. Klasik Türk edebiyatında tenkit çeşitleri
 5. Klasik Türk edebiyatında eleştiri üslubu
 6. Divan, mesnevi, tezkire gibi klasik Türk edebiyatı metinlerinde eleştiri
 7. Divan, mesnevi, tezkire gibi klasik Türk edebiyatı metinlerinde eleştiri
 8. Divan, mesnevi, tezkire gibi klasik Türk edebiyatı metinlerinde eleştiri
 9. Divan, mesnevi, tezkire gibi klasik Türk edebiyatı metinlerinde eleştiri
 10. Divan, mesnevi, tezkire gibi klasik Türk edebiyatı metinlerinde eleştiri
 11. Tenkitle ilgili çalışmalar
 12. Tenkitle ilgili çalışmalar
 13. Tenkitle ilgili çalışmalar
 14. Tenkitle ilgili çalışmalar
Öğrenme Çıktıları
 1. Klasik Türk edebiyatındaki eleştiriyle ilgili metinleri okur, anlar.
 2. Klasik Türk edebiyatında eleştiri üslubunu yazılı ve sözlü olarak anlatır.
AKTS İş Yükü İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 3.00 14 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 9 126
Proje Görevleri 0 0 0
Performans Görevleri 1 36 36
Laboratuvar 0 0 0
Staj 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 36 36
Toplam AKTS: 8 240
Değerlendirme Ölçütleri
Çalışma Sayı Katkı (%)
Genel Sınav %100
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 60
Kısa Sınavlar 0 0
Proje 0 0
Performans Görevleri 1 40
Toplam 2 %100