KLASİK TÜRK ŞİİRİNİ ÇÖZÜMLEME YÖNTEMLERİ

Dersin Detayları
Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Doktora Programı öğrencilerinden Eski Türk Edebiyatı alanında uzmanlaşmak isteyenler “Klasik Türk Şiirini Çözümleme Yöntemleri” dersini alabilirler.
Türkçe
Örgün Öğretim
Zorunlu
Online
Doç. Dr. Mehmet GÜRBÜZ
-
Klasik Türk edebiyatı geleneği içerisinde üretilmiş olan şiirlerin çözümlenmesi için kullanılabilecek yöntemlerin öğretilmesi
Klasik Türk edebiyatı geleneği içerisinde üretilmiş olan şiirleri hem tekil olarak hem de bütün bir manzum eseri kuşatacak şekilde çözümleme ve bunların gelenek ile ilişkisini belirleme yöntemleri
Canım, R. (2010). Divan Edebiyatında Türler, Ankara: Grafiker Yay. İsen, M. vd. (2010). Eski Türk Edebiyatı El Kitabı. Ankara: Grafiker Yayınları. Kartal, A. ve Şentürk, AA (2004). Eski Türk Edebiyatı Tarihi. İstanbul: Dergâh Yayınları. Kurnaz, C. ve Çeltik, H. (2013) Divan Şiiri Şekil Bilgisi. Ankara: Kurgan Edebiyat. Levend, AS (2013). Divan Edebiyatı, Kelimeler ve Remizler, Mazmunlar ve Mefhumlar. İstanbul: Enderun Kitabevi. Tarlan, AN (1981). “Metinler Şerhine Dair”. Edebiyat Meseleleri. İstanbul. 191-202. http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com
Ders Konuları
 1. Şiir çözümleme yöntemlerinden klasik şerh yöntemi ve uygulama basamakları
 2. Şiir çözümleme yöntemlerinden klasik şerh yöntemi ve basamaklarına ilişkin uygulamalar
 3. Şiir çözümleme yöntemlerinden klasik şerh yöntemi ve basamaklarına ilişkin uygulamalar
 4. Şiir çözümleme yöntemlerinden klasik şerh yöntemi ve basamaklarına ilişkin uygulamalar
 5. Şiir çözümleme yöntemlerinden klasik şerh yöntemi ve basamaklarına ilişkin uygulamalar
 6. Modern şiir çözümleme yöntemleri ve bunların klasik şiirlerin çözümlenmesinde kullanılıp kullanılamayacağı üzerine tartışmalar
 7. Modern şiir çözümleme yöntemleri ve bunların klasik şiirlerin çözümlenmesinde kullanılıp kullanılamayacağı üzerine tartışmalar
 8. Manzum eserleri bütüncül olarak inceleme ve tahlil etme yöntemleri (Divanlar)
 9. Manzum eserleri bütüncül olarak inceleme ve tahlil etme yöntemleri (Mesneviler)
 10. Manzum eserleri bütüncül olarak inceleme ve tahlil etme yöntemleri (Mecmualar)
 11. Manzum eserleri bütüncül olarak inceleme ve tahlil etme yöntemleri (Manzum olarak kaleme alınmış tezkireler, tarihler vb.)
 12. Şiirlerin ve manzum eserlerin gelenek içerisindeki yerlerini belirlemede kullanılabilecek yöntemler
 13. Şiirlerin ve manzum eserlerin gelenek içerisindeki yerlerini belirlemede kullanılabilecek yöntemler
 14. Şiirlerin ve manzum eserlerin gelenek içerisindeki yerlerini belirlemede kullanılabilecek yöntemler
Öğrenme Çıktıları
 1. Klasik Türk şiirini çözümlemeye yöntemlerini ve bu yöntemlerin basamaklarını sözlü ve yazılı olarak anlatır.
 2. Farklı yöntemlerin klasik Türk şiirlerini çözümlemeye uygunluğunu tartışır.
 3. Klasik Türk edebiyatı geleneği içerisinde üretilmiş olan tekil şiir örneklerini yöntemlere uygun olarak çözümler.
 4. Klasik Türk edebiyatı geleneği içerisinde üretilmiş olan manzum metinleri bir bütün olarak inceleme yöntemlerini tartışır ve uygular.
 5. Klasik Türk edebiyatı geleneği içerisinde üretilmiş olan tekil şiir örnekleri ile manzum metinlerin gelenek ile ilişkisini belirleme yöntemlerini tartışır ve uygular.
AKTS İş Yükü İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 3.00 0 0
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Proje Görevleri 0 0 0
Performans Görevleri 0 0 0
Laboratuvar 0 0 0
Staj 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
Toplam AKTS: 8 240
Değerlendirme Ölçütleri
Çalışma Sayı Katkı (%)
Genel Sınav %100
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 60
Kısa Sınavlar 0 0
Proje 0 0
Performans Görevleri 1 40
Toplam 2 %100