MENAKIPNAME ARAŞTIRMALARI

Dersin Detayları
-
Türkçe
Doktora
Örgün Öğretim
Seçmeli
Online
Dr. Öğretim Üyesi Aziz AYVA
Menakıpname türünü tanımak, efsane menakıp iişkisini öğrenmek ve menakıpname okuyarak tahi etmek
Menakıpname Nedir, özeikeri neerdir, bei başı menakıpnameer neerdir, menakıpnamaaerin şeki ve muhteva özeikeri, motiferi, metin çözümemesi
Ahmet Yaşar Ocak, Menakıpnameer
Ders Konuları
  1. Menakıpname Nedir, tür oarak özeikeri neerdir
  2. Anadou Sahası menakıpnameerin teme özeikeri neerdir
  3. Menakıp efsane iişkisi nerede durmaktadır
  4. Menakıpnameerde buunan motifer neerdir
Öğrenme Çıktıları
  1. Menakıpname türünü tanımak
  2. Menakıpname ie efsane iişkisini öğrenmek
  3. Türk hak edebiyatındaki menakıpnameeri öğrenmek
  4. Menakıpnameerin özeikerini öğrenmek
AKTS İş Yükü İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 3.00 14 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 3 14 42
Proje Görevleri 3 14 42
Performans Görevleri 3 14 42
Laboratuvar 2 20 40
Staj 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 32 32
Toplam AKTS: 8 240
Değerlendirme Ölçütleri
Çalışma Sayı Katkı (%)
Genel Sınav %100
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 50
Kısa Sınavlar 0 0
Proje 0 0
Performans Görevleri 1 50
Toplam 2 %100