BAŞLANGICINDAN BUGÜNE TÜRK KÜLTÜR TARİHİ

Dersin Detayları
Ön koşul yok.
Türkçe
Doktora
Örgün Öğretim
Seçmeli
Online
Doç. Dr. Selçuk Peker
Yardımcı yok.
Türk kültürünü başlangıç döneminden günümüze kadar temel unsurları ile öğretmek.
İslamiyet öncesinden günümüze kadar bütün maddi manevi kültür unsurları.
Bahattin Ögel, Türk Kültür Tarihine Giriş, 9 Cilt; Abdülkadir İnan, Makaleler ve İncelemeler; İbrahim Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü; Saadettin Gömeç, Türk Kültürünün Ana Hatları
Ders Konuları
 1. Türk kültürüne dair ilk vesikalar
 2. Kültür ve medeniyet
 3. Türk adı, Türk dili, Türklerde sosyal yapı
 4. Türklerde aile
 5. Ata yurttaki ve diğer coğrafyalardaki Türk tarihi
 6. Türklerde devlet ve ordu
 7. Türklerde ziraat ve ziraate dayalı kültür
 8. Türklerde hayvancılık ve hayvancılığa dayalı kültür
 9. Türklerde ev kültürü
 10. Türklerde köy ve şehir hayatı
 11. Türklerde İslamiyet öncesi din ve inanç sistemleri
 12. Türklerin İslamiyeti yorumlayışı
 13. Cihan hakimiyeti düşüncesinin fikri alt yapısı
 14. 21. yüzyılda Türk kültürüne bir bakış
Öğrenme Çıktıları
 1. Türk kültürünün tarihi köklerini bilir
 2. Maddi Türk kültürü unsurlarını bilir
 3. Türk kültürünün soyut unsurlarını bilir, yorumlar.
AKTS İş Yükü İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 3.00 14 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 9 18 162
Proje Görevleri 1 20 20
Performans Görevleri 1 16 16
Laboratuvar 0 0 0
Staj 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
Toplam AKTS: 8 240
Değerlendirme Ölçütleri
Çalışma Sayı Katkı (%)
Genel Sınav %100
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 50
Kısa Sınavlar 0 0
Proje 0 0
Performans Görevleri 1 50
Toplam 2 %100