HORASAN TÜRKÇESİ

Dersin Detayları
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü doktora programında alınması gereken dersler arasındadır.
Türkçe
Doktora
Örgün Öğretim
Seçmeli
Online
Prof. Dr. Talip DOĞAN
Öğrencinin; Horasan Türkçesinin konuşulduğu dil alanı ve konuşurları hakkında genel bilgi sahibi olması ve bu lehçenin ses, biçim, sözdizimi özelliklerini kavraması.
Horasan Türkçesi ve dil özellikleri.
Doerfer, Gerhard (1998). Turkic languages of Iran. In: Johanson, Lars & Csató, Éva Á. (eds.). The Turkic languages. London, New York: Routledge, 273-282. Doerfer, Gerhard (1999). “İrandaki Türk Dil ve Lehçeleri ile Bunların Hayatta Kalma Şansı”, 3. Uluslar Arası Türk Dil Kurultayı 1996, Ankara, s. 303–310. Doğan, T. (2016). Ġeşeng Ginle. Horasan Türkçesi Üzerine Bir İnceleme, Akçağ Yayınları, Ankara. Gökdağ, B. A.-Doğan, T. (2016). İran’da Türkler ve Türkçe, Akçağ Yayınları, Ankara.
Ders Konuları
 1. Ders içeriğinin ve kaynakların tanıtılması
 2. Horasan Türkçesinin Türk dili alanındaki yeri
 3. Horasan Türkçesinin tarihsel gelişimi
 4. Horasan Türkçesi ağızlarının sınıflandırılması
 5. Horasan Türkçesinin ses bilgisi
 6. Horasan Türkçesinin ses bilgisi
 7. Horasan Türkçesinin ses bilgisi
 8. Horasan Türkçesinin biçim bilgisi
 9. Horasan Türkçesinin biçim bilgisi
 10. Horasan Türkçesinin biçim bilgisi
 11. Horasan Türkçesinin biçim bilgisi
 12. Horasan Türkçesinin söz dizimi
 13. Horasan Türkçesinin söz dizimi
 14. Horasan Türkçesinin söz dizimi
Öğrenme Çıktıları
 1. Horasan Türkçesinin dil bilgisel özelliklerini öğrenirler.
 2. Horasan Türkçesi metinleri okuyup anlar duruma gelir.
 3. Horasan Türkçesi sözcükleri öğrenip cümleler kurabilirler.
 4. Horasan Türkçesiyle ilgili kaynaklar hakkında bilgi sahibi olurlar.
AKTS İş Yükü İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 3.00 14 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 3 42
Proje Görevleri 0 0 0
Performans Görevleri 1 78 78
Laboratuvar 0 0 0
Staj 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 78 78
Toplam AKTS: 8 240
Değerlendirme Ölçütleri
Çalışma Sayı Katkı (%)
Genel Sınav %100
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 80
Kısa Sınavlar 0 0
Proje 1 20
Performans Görevleri 0 0
Toplam 2 %100