PİYANO EĞİTİMİNDE ARMONİ VE BİÇİM

Dersin Detayları
Piyano çalma konusunda belirli teknik ve müzikal davranışları yapabilecek düzeye sahip olma.
Türkçe
Örgün Öğretim
Seçmeli
Online
Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Selim KALELİ
Piyano edebiyatında yer alan eserlerin, armonik ve biçimsel analizini yapabilmeyi öğrencilere kazandırmayı amaçlamaktadır.
Derece armonisini öğrenme ve bunlara yönelik etkinlikler. Temel form bilgisine yönelik çalışmalar. Piyano eserinin armonik fonksiyonlarını tespit edebilme. Etütleri biçim yönünden analiz edebilme. Eserlere yönelik eşlik kullanımlarının incelenmesi. Eserlerin biçimlerine yönelik alternatif eşleştirmeler yapabilme. Piyano eserlerine yönelik, sol el partilerini armonik fonksiyonlara bağımlı kalarak varyasyon yapabilme. Etütlere yönelik form analizi tespiti ve varyant etüt üretebilme. Klasik dönem eserlerine yönelik form tespit edebilme. Müziksel dönemlere karşı biçimsel değişiklikleri ortaya çıkarabilme. Müziksel dönemlere yönelik armonik fonksiyon farklılıklarını tespit edebilme. Piyano odaklı bestecilerin rejister kullanımlarını sınıflayabilme. Piyano eğitiminde armonik fonksiyon tespitini öğretecek düzeye gelme. Piyano eğitiminde biçimsel analiz yöntemini öğretecek düzeye gelme.
Piyano Albümü, Czerny, En az 5 oktav, tuş hassasiyetli, piyano veya org.
Ders Konuları
 1. Derece armonisi nedir?
 2. Biçim nedir?
 3. Piyano eserlerinin armonisi nasıl analiz edilir?
 4. Etütlerim biçimi nasıl analiz edilir?
 5. Eserlerin eşlik kullanımları nasıl analiz edilir?
 6. Eserlerin biçimlerine yönelik alternatif eşleştirme nasıl yapılır?
 7. Piyano eserlerinin armonisine bağlı kalarak farklı eşlikler nasıl yazılır?
 8. Etütlerin melodisine bağlı kalarak varyant etüt nasıl üretilir?
 9. Klasik dönem eserlerinin formu nasıl analiz edilir?
 10. Müzikal dönemlere göre biçimsel farklılıklar nasıl ortaya çıkarılır?
 11. Müzikal dönemlere yönelik armonik farklılıklar nasıl ortaya çıkarılır?
 12. Piyano odaklı bestecilerin rejister kullanımları nasıl ortaya çıkarılır?
 13. Piyano eserlerinin armonisi nasıl öğretilir?
 14. Piyano eserlerinin formu nasıl öğetilmelidir?
Öğrenme Çıktıları
 1. Piyano eserlerini armonik olarak analiz edebilir
 2. Piyano eserlerini biçimsel yönden analiz edebilir
 3. Derece armonisi kurgular
 4. Fonksiyonel armoniyi tanımlar
 5. Eserlerin eşliklerini armonisine göre çeşitlendirebilir
 6. Eserlerin formlarına yenilikler katabilir
AKTS İş Yükü İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 3.00 14 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 1 41 41
Proje Görevleri 13 12 156
Performans Görevleri 0 0 0
Laboratuvar 0 0 0
Staj 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
Toplam AKTS: 8 240
Değerlendirme Ölçütleri
Çalışma Sayı Katkı (%)
Genel Sınav %100
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 60
Kısa Sınavlar 0 0
Proje 0 0
Performans Görevleri 2 40
Toplam 3 %100