GENEL HUKUK

Dersin Detayları
Türkçe
Ön Lisans
Örgün Öğretim
Zorunlu
Online
Öğr. Gör. Gülten Duran Altınışık
Hukukun temel kavramlarının açıklanmasının yanı sıra, hukuk alanına giren kavramların kısaca gözden geçirilmesi yoluyla, mesleğe ilişkin mevzuatı takip ve yorumlamayı kolaylaştırmaktır.
Hukuk ve hak kavramları, hukukun kaynakları, kişiler, miras, eşya, icra iflas ve borçlar hukukunun ana hatlarını içerir.
Şakar, Müjdat (2017), Meslek Yüksekokulları İçin Genel Hukuk, 6. Baskı, İstanbul: Beta Yayımevi
Ders Konuları
 1. Hukuk kavramı, hukuk kuralları ve hukuk sistemleri
 2. Bazı temel hukuk ilkelerinin incelenmesi
 3. Hukukun kaynakları
 4. Türk devlet teşkilatı
 5. Türk yargı kuvvetinin incelenmesi
 6. Bazı hukuki kavramlar ile hak kavramlarının incelenmesi
 7. Kişiler hukukunun genel olarak incelenmesi
 8. Miras hukukunun genel olarak incelenmesi
 9. Eşya hukukunda mülkiyet hakkı konusunun genel değerlendirilmesi
 10. Eşya hukukunda zilyetlik konusunun genel değerlendirilmesi
 11. İcra hukuku konusunun genel olarak incelenmesi
 12. İflas hukuku konusunun genel olarak incelenmesi
 13. Borçlar hukuku konusunun genel olarak incelenmesi
 14. Sözleşme türlerinin incelenmesi
Öğrenme Çıktıları
 1. Hukuk sistemleri ve Türk hukuk sisteminin diğer sistemler arasındaki konumunu kavrayabilirler
 2. Hukuk sistemimizde yer alan kamu hukuku, özel hukuk ayrımını kavrar ve uyuşmazlığın hangi dala ait olduğunu muhakeme edebilirler
 3. Türk yargı sisteminin yüksek mahkemeleri ile Anayasa yargısı, Adli ve İdari yargı hakkında güncel hukuki bilgi sahibi olurlar
 4. Hukuk, hak, kişiler, miras, eşya, borçlar ve icra iflas hukuku ve Türk devlet teşkilatı hakkında genel bilgi edinirler
AKTS İş Yükü İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 3.00 14 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Proje Görevleri 1 13 13
Performans Görevleri 0 0 0
Laboratuvar 0 0 0
Staj 0 0 0
Ara Sınavlar 1 25 25
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 40 40
Toplam AKTS: 4 120
Değerlendirme Ölçütleri
Çalışma Sayı Katkı (%)
Ara Sınav 0 %40
Genel Sınav %60
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 70
Kısa Sınavlar 0 0
Proje 0 0
Performans Görevleri 1 30
Toplam 2 %100