Türkmen Türkçesi

Dersin Detayları
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü doktora programında alınması gereken dersler arasındadır.
Türkçe
Doktora
Örgün Öğretim
Seçmeli
Online
Prof. Dr. Talip DOĞAN
Türkmen Türkçesinin ses bilgisi ve biçim bilgisi özelliklerini öğretmek.
Türkmencenin tarihî gelişimi değerlendirmek, Türkmencenin ses bilgisi, biçim bilgisi ve söz varlığı hakkında bilgiler vermek, Türkmence metinler üzerinde ses ve biçim bilgisi özelliklerini incelemek.
AZIMOV, P., vd. (1960). Häzirki Zaman Türkmen Dili, Aşgabat. BORCAKOV, A., vd. (1999). Türkmen Diliniñ Grammatıkası Morfologiya, Aşgabat. CLARK, L. (1997). Turkmen Reference Grammar. HAMZAYEVA, M. Ya. vd. (1962). Slovar Turkmenskogo Yazıka, Aşhabad, İzdatelstvo Akademii Nauk Turkmenskoy SSR. HANSER, O. (2003). Türkmence El Kitabı (Çev. Zuhal Kargı Ölmez), Türk Dilleri Araştırmaları 17, İstanbul. KARA, M. (2005). Türkmen Türkçesi Grameri, Ankara, Gazi Kitabevi. TEKİN, T. vd. (1995). Türkmence-Türkçe Sözlük, Türk Dilleri Araştırmaları 18, Ankara.
Ders Konuları
 1. Türkmenceye giriş.
 2. Türkmen Türkçesinin yazımında kullanılan alfabeler.
 3. Türkmen Türkçesinin yazımında kullanılan alfabeler.
 4. Türkmen Türkçesinin ses bilgisi.
 5. Türkmen Türkçesinin ses bilgisi.
 6. Türkmen Türkçesinin ses bilgisi.
 7. Türkmen Türkçesinin biçim bilgisi.
 8. Türkmen Türkçesinin biçim bilgisi.
 9. Türkmen Türkçesinin biçim bilgisi.
 10. Türkmen Türkçesinin biçim bilgisi.
 11. Türkmen Türkçesi metinler üzerinde uygulamalar.
 12. Türkmen Türkçesi metinler üzerinde uygulamalar.
 13. Türkmen Türkçesi metinler üzerinde uygulamalar.
 14. Türkmen Türkçesi metinler üzerinde uygulamalar.
Öğrenme Çıktıları
 1. Türkmenler ve Türkmence hakkında bilgi sahibi olur.
 2. Türkmencenin dil bilgisel özelliklerini öğrenirler.
 3. Türkmence metinleri okuyup anlar duruma gelir.
 4. Türkmence sözcükleri öğrenip cümleler kurabilirler.
 5. Türkmenceyle ilgili kaynaklar hakkında bilgi sahibi olurlar.
AKTS İş Yükü İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 3.00 14 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 3 42
Proje Görevleri 0 0 0
Performans Görevleri 1 78 78
Laboratuvar 0 0 0
Staj 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 78 78
Toplam AKTS: 8 240
Değerlendirme Ölçütleri
Çalışma Sayı Katkı (%)
Genel Sınav %100
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 60
Kısa Sınavlar 0 0
Proje 0 0
Performans Görevleri 1 40
Toplam 2 %100